Actueel

Productschap VIS betaalt heffingen terug

120720 Pvis betaalt heffingen terug

Het Productschap Vis betaalt ruim vier ton aan geïnde heffingen terug aan buitenlandse aanvoerders van de Nederlandse visafslagen.De Urker visafslag en PO-Urk eisten vorige jaar terugbetaling van de heffingen vanaf 2006, een bedrag van in totaal 6,5 ton. Sinds 2011 wordt voor de buitenlanders inclusief vlagschepen geen heffing meer ingehouden. Het bestuur van het PVis heeft besloten de heffingen vanaf 6 juni 2009 tot 31 december 2010 terug te betalen, en dan niet alleen aan buitenlandse aanvoerders op de Urker afslagen in Urk en Harlingen. In een brief aan de ondernemers legt het PVis uit dat heffingen tot en met 5 juni 2009 reeds definitief zijn vastgesteld. Vanaf die datum zijn door wijzigingen in wet- en regelgeving geen heffingsbesluiten meer vastgesteld.
Aan betrokken aanvoerders op Urk en Harlingen wordt bij elkaar 230.000 euro terugbetaald, aan buitenlandse aanvoerders van de overige Nederlandse visafslagen samen circa 170.000 euro over de periode juni 2009-december 2010. Het Productschap Vis heeft circa tweehonderd ondernemers aangeschreven.
Over de heffingen vanaf 2006 tot en met 5 juni 2009 is vanuit Urk een juridische procedure gestart. Visveiling Urk en PO-Urk hebben in mei namens de betrokken ondernemers een compromisvoorstel gedaan om de kwestie voor 325.000 euro te schikken, maar dat bod werd door het bestuur van het Productschap Vis afgewezen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *