Actueel

Meer tong dan schol bij warmer zeewater

120904 Imares

Door klimaatveranderingen stijgt de temperatuur van het zeewater. Dit heeft effect op de verspreiding van de vissoorten schol en tong in de Noordzee. Onderzoekers van IMARES Wageningen UR en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) hebben met EU-financiering een model ontwikkeld, dat de leeftijd- en seizoengebonden verspreiding van deze platvissoorten in de Noordzee kan voorspellen.
Vissoorten zoeken in de zee naar plekken waar ze zich het beste ‘thuis’ voelen. Daarbij spelen de watertemperatuur en het voedselaanbod een centrale rol. Het model combineert de fysiologie van de vis met gegevens over hun leefomgeving en milieu. Daarbij worden conclusies getrokken voor de waargenomen veranderingen in de verspreiding van schol en tong in de Noordzee. De onderzoekers hebben deze twee soorten gekozen voor hun onderzoek, omdat schol en tong nogal verschillen in hun voorkeur voor temperatuur van het zeewater.
Per soort werd gekeken naar de verschillen in de kwaliteit van de natuurlijke leefomgeving (habitat) in twee jaren met uiteenlopende temperatuur en voedselcondities. Door de resultaten te combineren kunnen de onderzoekers de kwaliteit van natuurlijke leefomgeving per vissoort en per jaar in de Noordzee in kaart brengen.
De resultaten van de onderzoekers komen in grote lijnen overeen met de waargenomen verplaatsingen die samenhangen met de leeftijd van de vis en met het seizoen. Ook verklaren de resultaten de recente veranderingen in de verplaatsing die kunnen worden toegeschreven aan oplopende kusttemperaturen.
(Bij de illustratie: Deze habitatkaart van de Noordzee voor jonge schol (zo’n 25 cm groot) laat zien dat sinds 1989 de kustzones van rood (= hoge potentiële groeisnelheid jonge schol) naar geel (=lage groeisnelheid) en lokaal naar groenblauw (= negatieve groeisnelheid) zijn verkleurd. Het recent ontwikkelde model toont aan dat de kustzones vanaf 2002 een ongeschikte habitat is voor jonge schol van deze grootte.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *