Actueel

Onderzoek LEI naar visbranche Azië

121030 Rapport LEI vis Azie

In opdracht van het CBI (Centrum tot Bevordering van de Import) heeft LEI Wageningen UR in een aantal specifieke Aziatische landen de mogelijkheden onderzocht of ondersteuning van het CBI kan bijdragen aan een duurzame groei van export naar de EU.  Het LEI heeft van de volgende Aziatische landen de ketens voor een aantal belangrijke vis- en aquacultuurproducten in kaart gebracht: Vietnam, Indonesië, de Filipijnen, Bangladesh, Pakistan en Sri Lanka.

Vietnam en Indonesië
Diverse Nederlandse organisaties waaronder het Initiatief Duurzame Handel (IDH) doen momenteel veel moeite om producenten en exporteurs in Vietnam te ondersteunen bij het verduurzamen van pangasius en garnalen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via het ASC-keurmerk voor kweekvis. Vietnam heeft ook potentieel voor minder bekende producten zoals oesters, mosselen en kokkels. Hiernaar is ook een groeiende vraag in de EU.
De Indonesische visserij- en aquacultuurindustrie is één van de grootste wereldwijd. Het belangrijkste groeipotentieel voor aquacultuurproducten kan worden bereikt door het verbeteren van de productiviteit en het omlaag brengen van de kostprijs.

Bangladesh en Pakistan
Uit onderzoek blijkt dat in tegenstelling tot de natuurlijk gevangen garnalen juist de gekweekte garnalensoorten de meeste potentie hebben. Bangladesh is traditioneel gericht op de Europese markt en minder op de Amerikaanse en Japanse markt. Dit heeft voornamelijk te maken met de lage (gesubsidieerde) prijs van geteelde garnalen. Bangladesh kan de export stimuleren door kwaliteit en infrastructuur in de garnalensector te verbeteren.
Door sancties is de export van visproducten vanuit Pakistan de afgelopen jaren erg laag geweest. Pakistaanse visproducten hebben echter een goed exportpotentieel. Als de Pakistaanse regering er in slaagt duurzaamheid, voedselveiligheid en kwaliteit te garanderen, kan Pakistan een grotere leverancier voor de Europese markt worden.

Filippijnen en Sri Lanka
De Filipijnen zijn een belangrijke producent en exporteur van tonijn. Productie uit aquacultuur stagneert echter en alleen de Black Tiger garnaal wordt geëxporteerd naar Europa. Exporteurs van garnalen hebben moeite om EU gecertificeerd te worden De Filipijnse zeewiersector is sterk, maar staat onder druk door concurrentie uit China en Indonesië.
De Sri Lankaanse regering wil de komende tien jaar de visserijsector versterken door de vloot uit te breiden en de productie te verhogen. Het LEI adviseert Sri Lanka te focussen op kwalitatief hoge nichemarkten zoals tonijn of duurzaam geproduceerde garnalen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *