Nieuws

Meer haring in westelijk deel Noordzee

Meer haring dan vorig jaar. Dat concludeert Bram Couperus naar aanleiding van de haringsurvey. De jaarlijkse hydro akoestische survey voor haring en sprot in het westelijke deel van de Noordzee is afgerond. De survey werd geleid door Couperus en Sascha Fässler van Imares Wageningen UR. Couperus: “We hebben meer haring gezien dan vorig jaar. Of dit ook betekent dat het hele Noordzeebestand hoger is, weten we pas nadat de resultaten van alle deelnemende landen bij elkaar gevoegd worden. Dat gebeurt tijdens een ICES werkgroep in augustus.”

Systematische route

Voor de survey werd het onderzoeksgebied bevaren via een vooraf bepaalde systematische route. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een echolood, waardoor een beeld ontstaat (echogram) van de bodem en de visscholen. Door regelmatig te vissen op de visscholen wordt tevens informatie verzameld over de soortsamenstelling. Biologische bemonstering van de vis levert gegevens op over lengte, gewicht, leeftijd en rijpheid. Aan het einde van de survey kan met behulp van al deze informatie een schatting worden gemaakt van de hoeveelheid haring in het gebied.

Internationaal onderzoek

De survey maakt deel uit van internationaal gecoördineerd onderzoek door Ices en wordt uitgevoerd door vier landen tegelijk: Schotland, Noorwegen, Duitsland en Denemarken. Tegelijkertijd voert Ierland een survey uit ten westen van Schotland.

Drop Keel

Dit was het tweede jaar dat de Tridens heeft gevaren met de nieuw aangebrachte ‘Drop Keel’ onder het schip. Deze bevat geavanceerde echolocatie-apparatuur. Door de kiel naar beneden uit te schuiven, vermijdt men verstoring door luchtbellen onder het schip tijdens het varen. Men heeft nu de mogelijkheid om de echo’s van visscholen op zes verschillende frequenties te beoordelen, hetgeen de nauwkeurigheid ten goede komt en onderzoekers in de toekomst in staat zal stellen om bestand schattingen te maken van meerdere soorten tegelijk.

Driedimensionale plaatjes

In de hydro akoestische survey voor haring en sprot wordt hard gewerkt aan technologische vernieuwingen. Met het nieuwe multi beam echolood kunnen visscholen nu in 3D bekeken worden. Daarnaast werd tijdens de survey geëxperimenteerd met een camera in het net tijdens het vissen, om kwaliteit van het beoordelen van echogrammen te vergroten.

Bron: Wageningen UR

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *