Nieuws

Waterschap plaatst rifkorven in Noorder IJplas

In de week van 8 augustus plaatst Waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen met Rijkswaterstaat tien rifkorven in de Noorder IJplas. De rifkorven zijn holle ballen van beton met gaten waarin kleinere trekvissoorten en jonge vissen kunnen schuilen tegen roofvissen en visetende vogels. Ze zijn ongeveer 1 meter hoog, gemaakt van beton en wegen 800 kg. De rifkorven hebben hun werking als schuilplaats voor vis bewezen tijdens een eerder onderzoek in het Markermeer.

Maatregelen

De Noorder IJplas heeft de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan. De voormalige zandwinplas is door het waterschap – in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord – omgevormd tot plas van belang voor de visstand in het Noordzeekanaal. Zo zijn er verbindingen gemaakt voor vissen, zodat vissen in en uit de plas kunnen zwemmen, kunnen paaien en rusten. De eerste monitoringsresultaten leveren op dat vissen dit ook doen. De rifkorven moeten de verblijfsmogelijkheden voor jonge vis en kleine treksoorten, zoals glasaal en driedoornige stekelbaars, nog verder vergroten. Ook wordt momenteel het noordelijke deel van de plas verondiept zodat er planten en dieren kunnen leven en om recreatie in de meest noordelijke delen van de plas mogelijk te maken.

Plaatsing

De rifkorven worden geplaatst bij de Noorder IJplas en de vispassages bij gemaal Halfweg, de Oranjesluizen, de Madagascarhaven, de Minervahaven en de Neptunushaven. Het plaatsen van de rifkorven is niet overal een eenvoudige klus. Na een vaartocht vanaf de Houtribdijk worden de korven voor de vispassages bij de Noorder IJplas en Gemaal Halfweg overgeladen op een vrachtauto met kraan, die de korven vervolgens op de juiste plek te water zal laten.

Bron: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *