Nieuws

De Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) presenteert de vangstadviezen voor onder andere blauwe wijting, makreel, horsmakreel en Atlanto-scandian haring. De meeste van deze visbestanden die belangrijk zijn voor de Nederlandse visserij zijn op een gezond niveau. Het advies is dan ook om de vangsten in 2017 te verhogen.
De visserij op grote schoolvormende bestanden is internationaal en de EU is slechts één van de betrokken partijen. Het beheer van deze bestanden en de overeenkomsten over de jaarlijkse vangstlimieten zijn dan ook een resultaat van onderhandelingen tussen de zogenaamde kuststaten, die bestaat uit de EU, Noorwegen, Faeröer, IJsland, Rusland en Groenland. Het ICES advies vormt de basis voor deze onderhandelingen. Het advies komt uit in september zodat de Europese Commissie en de Raad van Visserijministers van de Europese lidstaten tijdig kunnen starten met het voorbereiden van de besluitvorming over de vangstmogelijkheden voor 2017. De Europese Commissie bespreekt de adviezen met de visserijsector en maatschappelijke organisaties. In de herfst worden afspraken gemaakt over het beheer en de vangsten tussen de kuststaten IJsland, Faeröer, Groenland, Rusland, Noorwegen en de EU.

Adviezen

ICES adviseert op basis van een visserijdruk op MSY-niveau dat vissers in 2017 maximaal 1.34 miljoen ton Blauwe wijting mogen vangen, dat is bijna twee keer zoveel als het advies van vorig jaar. Voor makreel geldt een toename van de vangsten naar 944 duizend ton in 2017. ICES heeft daarnaast zijn vangstadvies voor 2016 aangepast (ondanks dat voor sommige landen het visseizoen al over is), in verband met een foute berekening in de bestandschatting van vorig jaar. Het nieuwe advies voor 2016 is 774 duizend ton, 16 procent hoger dan het oorspronkelijke advies. De som van de ‘afgesproken’ TAC en unilaterale quotas voor makreel voor 2016 is 1.068 miljoen ton, wat hoger is dan het oorspronkelijke en het bijgestelde vangstadvies.
Voor horsmakreel is het vangstadvies voor het Noordzeebestand in totaal (inclusief de discards) 18.247 ton, wat overeen komt op 15.200 ton horsmakreel voor de gerichte visserij.
Op basis van het gezamenlijke beheerplan en de bestandgegevens adviseert ICES voor haring voor 2017 een vangst van 646 duizend ton.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *