Financieel

Ondernemerschap en administratieplicht

Profinis

In Nederland is de BV een veel gebruikte rechtsvorm om een onderneming te drijven. Daarnaast komen eenmanszaken en vennootschappen onder firma (VOF) vaak voor als rechtsvorm. In de visketen zien wij veel eenmanszaken, zoals de deelvisser. Iedere deelvisser heeft een eenmanszaak. Maar ook vishandels en viswinkels/karren zijn voorbeelden van eenmanszaken of VOF’s.

Vanuit de wet gezien kijken we op twee manieren naar deze ondernemingen. Met de civiele bril en met de fiscale bril. Civiel kunnen we terecht in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel. Aan het taalgebruik van deze laatste wet is te zien dat het een oude wet is. Hij dateert van 23 maart 1826, bijna twee eeuwen oud! Fiscaal kijken we in de wet inkomstenbelasting 2001. Deze wet is van recenter datum, maar niet minder ingewikkeld.

Administratie voeren

In dit artikel aandacht voor de fiscale kant van uw onderneming met de focus op twee onderwerpen:  de administratieplicht en het ondernemersbegrip. Iedere ondernemer wil bezig zijn met ondernemen en niet met de administratie. Een veel gehoorde zucht is dan ook ‘ik moet de administratie nog doen’. Tegenwoordig is het voeren van de administratie van een eenmanszaak/VOF vastgelegd in de Algemene wet inzake rijksbelastingen. De gevoerde administratie moet zeven jaar op toegankelijke wijze bewaard worden. Tot de administratie behoren in ieder geval de inkoopfacturen en verkoopfacturen, maar ook de bankafschriften, agenda, orderformulieren, (bepaalde) e-mails. Deze administratie is belangrijk voor de ondernemer. Het kan zijn dat afnemers of leveranciers aanspraken maken op geld of rechten. Aan de hand van de administratie kunt u bewijzen dat u in uw recht staat. Deze ‘bewijspositie’ kan ook gebruikt worden richting bijvoorbeeld de Belastingdienst. En daarbij geldt hoe vollediger de administratie, hoe beter. Dit is ook van toepassing op deelvissers. Zij  hadden tot en met 31 december 2016 een ontheffing voor het voeren van een administratie, maar die is niet verlengd. Vanaf 1 januari 2017 dienen deelvissers daarom ook hun administratie te voeren.

Een onderneming

Het ondernemersbegrip is opgenomen in de Wet inkomstenbelasting. Het is belangrijk dat u daar onder valt. Het geeft recht op vrijstellingen van de winst, zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB winstvrijstelling. Bij een winst van € 40.000 toch een vrijgesteld bedrag van € 11.860. Dit scheelt ongeveer € 4.900 aan belasting. De wet spreekt alleen over het voeren van een onderneming. Er wordt niet gezegd wat een onderneming is. Uit de literatuur weten we dat een onderneming de volgende kenmerken heeft:

  • zelfstandigheid (je handelt als ondernemer onder eigen naam en voor eigen risico)
  • duurzaamheid (dit is een lastige, het heeft betrekking op je onderneming en op jezelf)
  • een op zichzelf staand winstdoel
  • een in principe niet beperkte kring van afnemers.

Wordt hieraan voldaan, dan valt aan te nemen dat voldaan wordt aan het ondernemersbegrip. En daarmee drijft u een onderneming. Voldoet u hier niet aan, dan worden de inkomsten die u behaalt wel belast, maar dan zonder vrijstellingen van de winst. In dat geval valt het onder het resultaat overige werkzaamheden.

Bewijspositie

Een goede adviseur zal u helpen om de administratie van uw onderneming goed vorm te geven. Denk daarbij ook aan de vraag of iets een kostenpost is, of dat de uitgave geactiveerd moet worden. Dit scheelt zeker 80 procent van het aankoopbedrag of dat wel of niet ten laste van de winst gebracht mag worden. Het is daarom zinvol om uw administratie met plezier te voeren en uw bewijspositie ‘veilig te stellen’.

Succes in 2017 met uw onderneming!

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *