Nieuws

Grevelingenmeer herbevolkt met jonge paling

Jonge Paling

In het Grevelingenmeer zijn 1,25 miljoen jonge palingen of glasaaltjes uitgezet. Dit betekent opnieuw een flinke impuls voor de palingstand die sinds zes jaar een stijgende lijn laat zien.

Miljoenen jonge palingen

Het Grevelingenmeer is een door de overheid geselecteerd gebied. Dit jaar worden miljoenen jonge palingen uitgezet in de Randmeren, Friesland en Zeeland. Deze herbevolking levert een direct natuurvoordeel op: in veel gebieden waar grote hoeveelheden glasaal zich ophopen, zoals de Engelse en Franse riviermondingen, sterft anders het overgrote deel. Wanneer de uitgezette palinkjes tot volwassen schieralen zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit dit gezonde leefgebied naar de Atlantische Oceaan zwemmen om in de Sargassozee (Bermudadriehoek) voor nageslacht te zorgen.

Franse kust

Deze glasaaltjes waren afkomstig van de Franse kust. Ze werden meegevoerd door oceaanstromingen vanaf hun geboorteplek in de 6.000 kilometer verderop gelegen Sargassozee. De jonge palingen kunnen niet zelfstandig langs de Europese kustbarrières komen om zoetwater te bereiken, waar ze op kunnen groeien. In heel Europa geldt daarom de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit ligt vast in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan, wat er voor zorgt dat de palingstand weer een stijgende lijn laat zien.

Projectpartners

Dit herbevolkingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ. Voor de aankoop van glas- en pootaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij. Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund® en gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. DUPAN beheert het Eel Stewardship Fund® voor Nederland. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit dit fonds in het over de dijk helpen van volwassen palingen naar zee en in gericht wetenschappelijk onderzoek.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *