Nieuws

De normstelling voor Tetrodotoxine (TTX) in mosselen en oesters is gewijzigd. De NVWA stelt de TTX vast op 44 microgram TTX/kg in schelpdiervlees. De voedselautoriteit neemt hiermee het advies over van Bureau Riscobeoordeling en onderzoeksprogrammering (BuRO).

TTX in schelpdiervlees

Sinds februari 2016 was de limietwaarde voor schelpdiervlees 20 microgram TTX/kg. De toenmalige detectielimiet voor TTX in schelpdiervlees was gekoppeld aan het hanteren van het voorzorgsprincipe. Op basis van nieuw toxicologisch onderzoek van onder meer de EFSA concludeert BuRO dat er nu een maximaal toelaatbaar risiconiveau van 44 microgram TTX/kg is.

NVWA

De NVWA monitort sinds voorjaar 2016 wekelijks de productiegebieden van mosselen en oesters op onder andere de aanwezigheid van TTX. In juni van dit jaar nam de NVWA het besluit dat mosselen en oesters uit twee productiegebieden in de Oosterschelde wegens het voorkomen van de TTX niet in de handel mochten worden gebracht. Dit was een voorzorgsmaatregel met het oog op de volksgezondheid.

De NVWA blijft wekelijks de Nederlandse visgebieden voor schelpdieren monitoren. De resultaten van deze metingen staan op de pagina Actuele status tweekleppige weekdieren.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *