Wetgeving

Betalingstermijn van maximaal zestig dagen

Smit & Smit advocaten
Kees Smit

Per 1 juli 2017 geldt de Wet uiterste betaaltermijn van 60 dagen voor grote ondernemingen, waarmee langere betaaltermijnen strenger worden gereguleerd. Grote ondernemingen mogen als afnemer geen langere betaaltermijnen dan 60 dagen meer hanteren voor het mkb en zelfstandige ondernemers, zoals leveranciers of dienstverleners.

Door Kees Smit

Met deze wet wordt beoogd de ongelijke handelsverhoudingen te beschermen tussen grote en sterkere afnemers ten opzichte van de zwakkere leveranciers of dienstverleners.

De achterliggende reden voor invoering van deze wet is dat lange betaaltermijnen in de praktijk tot drie grote nadelen leiden:

 1. Leveranciers krijgen problemen omdat hun liquiditeitspositie onder druk komt te staan;
 2. Er ontstaat een sneeuwbaleffect van lange betaaltermijnen in een keten;
 3. Iedere leverancier probeert ook weer bij zijn eigen leverancier betaaltermijnen van meer dan 60 dagen af te dwingen.

Onderscheid grote, middelgrote en kleine onderneming

Voor het onderscheid tussen een grote afnemer en een middelgrote of kleine leverancier/dienstverlener gelden de criteria uit het jaarrekeningrecht. Van een grote onderneming is sprake als voor twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, aan twee of drie van de volgende vereisten is voldaan:

 • meer dan 20 miljoen euro balanswaarde;
 • meer dan 40 miljoen euro netto-omzet;
 • meer dan 250 gemiddeld aantal werknemers.

Voor het midden- en kleinbedrijf en zelfstandige ondernemers geldt het omgekeerde: zij moeten juist niet hebben voldaan aan twee of drie van deze vereisten.

Gevolgen: geen geldige betalingstermijn!

Indien in een overeenkomst wordt opgenomen dat een grote onderneming een factuur van een mkb-onderneming of zelfstandige ondernemer na 60 dagen mag betalen, heeft dit beding geen werking (zogeheten nietig beding). Dit betekent dat dit beding (juridisch) gezien nooit heeft bestaan. De betaaltermijn wordt dan automatisch (van rechtswege) omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Betaalt de grote onderneming pas na 30 dagen de factuur, dan is de wettelijke handelsrente ook vanaf 30 dagen verschuldigd. Momenteel bedraagt de wettelijke handelsrente 8 procent.

Nieuwe overeenkomsten versus reeds gesloten overeenkomsten

Wanneer is deze regelgeving voor u van toepassing?

 1. Voor nieuwe overeenkomsten gesloten na 1 juli 2017 geldt direct de nieuwe regelgeving.
 2. Voor bestaande overeenkomsten geldt vanaf 1 juli 2018 de nieuwe regelgeving. Tot die tijd verandert er niets.

Let dus op als u na 1 juli 2017 een overeenkomst aangaat en in de algemene voorwaarden een betaaltermijn van meer dan 60 dagen is opgenomen.

Tip:

 • Bent u een grote onderneming? Pas dan tijdig uw algemene voorwaarden aan.
 • Bent u een mkb-onderneming of zelfstandig ondernemer?
  Dan kunt u een maximale betaaltermijn van 60 dagen afdwingen.

Voor meer informatie over dit onderwerp of een ander juridisch vraagstuk kunt u contact opnemen met Smit & Smit Advocaten.

Smit & Smit AdvocatenSmit en Smit Advocaten
Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 16, 1131 CH Volendam
Postadres: Postbus 108, 130 AC Volendam
Mr. C.M. (Kees) Smit
Tel. +31 (0)6 20 13 86 69
Mr. J.J.M. (Jack) Smit
Tel. +31 (0)6 20 14 24 49
www.smitensmitadvocaten.nl
info@smitensmitadvocaten.nl
Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *