Nieuws

Dupan blij met Europese inperkingen palingvisserij

paling

Europa gaat aanvullende maatregelen nemen om de palingstand verder te beschermen. Dit blijkt uit de bekendmaking van de vangstquota voor 2018 door de Europese commissie op 13 december. Tijdens het migratieseizoen mag er in alle Europese lidstaten 3 maanden op zee niet gevist worden op palingen groter dan 12 centimeter. Dupan is blij met deze verklaring vanuit Europa.

Het besluit lijkt een antwoord op de oproep van DUPAN voor een veel bredere aanpak, overal in Europa. Dupan wil dat de migratiemogelijkheden en de leefomgeving van paling in Europa snel worden verbeterd. Sinds 2010 werkt Dupan samen met de Sustainable Eel Group (SEG) om overal in Europa natuurbeheerprogramma’s op te zetten. Van de aanleg van aalladders en herbevolking met jonge paling, tot herstel van riviermondingen en oplossing van barrières in de trekroutes.

Niet vissen tijdens migratieseizoen

Tijdens het migratieseizoen trekken geslachtsrijpe schieralen richting de Sargassozee om zich voort te planten. Dit seizoen loopt van 1 september tot en met 31 januari. Met ingang van 2018 mag er in deze periode drie maanden lang niet op paling gevist worden. De Europese lidstaten bepalen zelf welke drie maanden dit moeten zijn. Daarnaast hebben de lidstaten en de Europese Commissie in een gezamenlijke verklaring afgesproken om werk te maken van bestaande aalbeheerplannen, herbevolkingsprojecten te evalueren en illegale export van glasaal te bestrijden.

Nederland nam in 2009 al maatregelen om de paling te beschermen tijdens het migratieseizoen. Sinds 2010 mag er niet op paling gevist worden in de periode dat de paling naar de oceaan trekt. Dit verbod geldt in Nederland niet alleen op zee,  maar ook in zoetwater.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *