Financieel

Wet DBA: beoordeling arbeidsrelaties

De zzp-ers onder ons hebben de afgelopen jaren meerdere klappen ontvangen, naast het feit dat er voor velen onvoldoende werk was. Inmiddels is de VARverklaring afgeschaft, hebben we een fase gehad waarin de DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) ging gelden of ook weer niet. Nu is de opdrachtverklaring in beeld gekomen in plaats van de modelovereenkomst.

Wat houdt het in?

In het regeerakkoord 2017-2021 van 10 oktober 2017 zijn maatregelen opgenomen met betrekking tot zelfstandigen waaronder de vervanging van de Wet DBA. Deze nieuwe wet moet (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid geven dat er geen sprake is van een dienstbetrekking of schijnzelfstandigheid. Met name de inhoud van gezagsverhouding is beter aangescherpt en de wet wordt zo aangepast dat gezagsverhouding voortaan meer getoetst wordt op basis van de materiële in plaats van de formele omstandigheden. De zzp-er dient nu te gaan werken onder een opdrachtverklaring in plaats van met een modelovereenkomst.

Onderscheiden tarieven

De nieuwe wet maakt onderscheid tussen zzp-ers op basis van tarief. Er dient een minimumtarief te worden betaald, waaraan onder andere getoetst kan worden of de zzp-er wel echt ondernemer is. Voor zzp-ers wordt bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Aan de bovenkant van de markt wordt voor zelfstandige ondernemers een ‘opt-out’ voor de loonbelasting en werknemersverzekeringen ingevoerd, indien sprake is van een hoog tarief in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst of in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Webmodule

Voor zelfstandigen boven het lage tarief wordt de opdrachtgeversverklaring ingevoerd. Deze kan iedere zzp-er aanvragen via een webmodule. In de webmodule dient nauwkeurig de aard en omvang van de werkzaamheden te worden beschreven. Op deze manier krijgt een opdrachtgever zekerheid vooraf van vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Uiteraard geldt hier wel het voorbehoud dat de webmodule naar waarheid dient te worden ingevuld. Zo niet, dan is de afgegeven verklaring ongeldig en zullen tevens boetes worden opgelegd. De handhaver van deze wet is uiteraard de Belastingdienst.

Wat moet u doen?

Bent u zzp-er en werkzaam in de visverwerking of visserijwereld, dan dient u te onderzoeken binnen welke tariefklasse u valt en of het noodzakelijk is om de webmodule te gaan invullen. Het zou immers ook zomaar kunnen dat vanaf volgend jaar u ineens geen zzp-er meer bent, omdat u een te laag tarief hebt berekend. Een arbeidsverhouding kan dan plotseling aan de orde zijn. Verder dient u vast te stellen hoe lang de overeenkomst duurt, kort of lang. Een langere duur wordt in deze wet gedefinieerd als langer dan drie maanden. Een kortere duur wordt gedefinieerd als korter dan een jaar. Dit moet u dus beoordelen in combinatie met het berekende tarief. Als een laag tarief wordt nu nog 125 procent van het wettelijk minimumloon uitgegaan. Dat ligt dan tussen de 15 en 18 euro per uur. Een hoog tarief is volgens het kabinet meer dan 75 euro per uur.

Wellicht maakt u zich zorgen als zzp-er en zou u meer advies hierover willen ontvangen. Neem dan contact met uw adviseur op en laat u hierover goed voorlichten. Profinis is bereid u hierin te helpen.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *