Nieuws

Dupan zette 28 maart in Friesland 1.560.000 jonge palingen uit. Friese vissers verzamelden zich bij het Woudagemaal in Lemmer waar de eerste zogenaamde glasalen werden uitgezet. Twaalf beroepsvissers verdeelden de rest van de jonge palingen over heel Friesland. Deze herbevolking geeft een flinke impuls aan de natuurlijke palingstand.

De reis van de glasalen

De glasalen worden geboren in Sargassozee (Bermudadriehoek). Ze laten zich meevoeren met de oceaanstromingen en komen dan terecht bij de Franse kust. De jonge palingen willen zoetwater bereiken om op te groeien, maar kunnen niet zelfstandig langs de Europese kustbarrières komen. Daarom geldt in heel Europa de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit is vastgelegd in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan.

Direct natuurvoordeel

Het uitzetten van de jonge paling levert direct een natuurvoordeel op. Als dit niet gebeurt hopen grote hoeveelheden glasalen zich op, bijvoorbeeld bij de Engelse en Franse riviermondingen. Het gevolg is dat dan het overgrote deel van deze jonge palingen sterft. Daarom wordt glasaal opgevangen en vervolgens uitgezet in door de overheid geselecteerde gebieden. Als de glasalen zijn uitgegroeid tot volwassen palingen, ook wel schieralen genoemd, kunnen ze vanuit deze gezonde leefgebieden terugzwemmen naar de Sargassozee om zich voort te planten.

Project partners

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij maakt dit herbevolkingsproject mede mogelijk. Het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij verleent steun voor de aankoop van de glasaal. Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund®. De coördinatie ligt bij Stichting Dupan.

Binnen Dupan werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. Dupan beheert het Eel Stewardship Fund voor Nederland. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting met dit fonds in het over de dijk helpen van volwassen palingen naar zee en in gericht wetenschappelijk onderzoek.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *