Nieuws

Europese paling mag niet buiten de EU worden verhandeld. Ondanks dit verbod schatten controle-instanties dat er dit seizoen al zo’n 110 miljoen jonge palinkjes vanuit Europa naar kwekerijen in Azie zijn gesmokkeld. Daarom doet de Sustainable Eel Group (SEG) een dringend beroep op Europa om maatregelen te nemen die de illegale visserij en export van Europese paling tegengaan.

Omdat de Europese paling ernstig wordt bedreigd is de visserij in heel Europa aan banden gelegd. Maar ook de controle op de visserij en op de gestelde handelsbeperkingen moeten strenger worden gehandhaafd. “Illegale export moet nu stoppen”, zegt Andrew Kerr, voorzitter van de Sustainable Eel Group: “Deze handel naar Azie ondermijnt het programma van Europese maatregelen om de paling te beschermen. Voor iedere paling die er in Europa wordt gegeten, worden er nu drie tot vijf illegaal verhandeld.”

Het handelsverbod is sinds 2010 van kracht is. Volgens SEG wordt dit verbod aantoonbaar niet effectief gehandhaafd door verschillende EU-lidstaten. De Franse visserij autoriteit (Le Comite national des peches maritimes et des elevages marins) verklaarde onlangs dat er dit seizoen zo’n 140 miljoen jonge palingen zijn gevangen, terwijl het seizoen nog een hele maand duurt. Uit marktonderzoek blijkt dat er van dat aantal maar 30 miljoen naar legale marktpartijen in Europa zijn gegaan. De overige 110 miljoen zijn verdwenen.

SEG roept de Europese Commissie nu op om de bestaande handelsmaatregelen (onder CITES en de Commissie Regulering (EU) nr. 1320/2014) strenger te handhaven. Ook wil SEG dat Europa volledige traceerbaarheid verplicht stelt, zodat kan worden voldaan aan artikel 12 in de Europese Aalregulering over controle en handhaving.

Het gebrek aan handhaving frustreert volgens SEG het Europese aal-herstelprogramma. De illegale export floreert en inspanningen voor een verantwoorde en beheerste visserij worden ondermijnd. Dit heeft niet alleen gevolgen voor een gezonde palingpopulatie, maar ook voor zo’n 10.000 banen in Europa.

Bron: ANP

Deel dit artikel

1 reactie op “‘Dit seizoen al 110 miljoen palingen naar Azië gesmokkeld’

  1. P.M. Hoksbergen schreef:

    Europa praat veel maar doet weinig het lijken wel Ambtenaren, we moeten stoppen met betalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *