Nieuws

2017 goed jaar voor visserij

De cijfers over de visserij in 2017 zijn op vrijdag 20 april bekendgemaakt in Den Haag. Voor de Nederlandse zeevisserij is 2017 financieel opnieuw een positief jaar.  Ook de mosselsector sluit het jaar positief af, met een verwacht nettoresultaat van 5 miljoen euro. Het nettoresultaat van de kottervisserij is ten opzichte van 2016 gedaald: van 81 miljoen naar 73 miljoen euro. Na jarenlange verliezen of marginale winsten in de periode vanaf de eeuwwisseling tot aan 2014, zijn in de periode daarna de nettoresultaten beduidend gestegen. De ontwikkeling van de pulstechniek, de lage olieprijzen en de hoge visprijzen zijn daar de belangrijkste oorzaken van. Grote ontwikkelingen zoals de dreigende Brexit, de naderende aanlandplicht, de aanleg van grote windmolenparken en de dreigende intrekking van de ontheffing voor de pulsvisserij zijn potentiële bedreigingen voor de winstgevendheid van de sector in de komende periode.

Kottersector

Het opnieuw hoge nettoresultaat van de kottervisserij (ondanks het feit dat de aanvoer met 9.9 mln kg. daalde ten opzichte van 2016) is toe te wijzen aan een combinatie van hoge visprijzen en lage brandstofprijzen. De aanvoerprijzen van de schol en garnalen stegen in 2017 opnieuw. Met name de aanvoerprijs van garnalen lag op een hoog niveau: 7,45 euro per kilo. De aanvoerprijs van schol steeg van 1,68 euro per kilo naar 1,90 euro per kilo. De aanvoerprijs van tong daarentegen daalde van 11,07 euro per kilo naar 10,81 euro per kilo. Het grootste deel van de platvisvissers maakte gebruik van de pulstechniek. In de kottervisserij waren in 2017 286 kotters actief, waarvan zo’n 80 schepen in 2017 gebruik maakten van de puls.

Mosselsector

Het jaar 2016 was met een nettoresultaat van 4 miljoen euro een moeilijk jaar voor veel mosselkwekers. Mede vanwege de TTX-crisis waren de inkomsten het laagst sinds 2011. In 2017 zijn de inkomsten gestegen naar ongeveer 50 miljoen euro (6% meer dan 2016), en zal het netto resultaat waarschijnlijk ook stijgen. De opbrengsten uit de verkoop van consumptiemosselen zijn goed voor meer dan 90% van de totale opbrengsten in de mosselsector.

Brexit

Zoals hierboven bij de kottervisserij omschreven is er momenteel een veelheid aan ontwikkelingen gaande die door de sector als zeer bedreigend worden ervaren. De onderhandelingen inzake de Brexit zijn nog niet afgerond, waardoor het niet duidelijk is of de trawler- en kottervloot in Britse wateren mag blijven vissen, of onder welke voorwaarden en tegen welke prijs dat eventueel zou mogen. Als de sector uit de Britse wateren geweerd zou worden, zou dat een intensievere inzet op het resterende gedeelte van de Noordzee betekenen.
(Bron: Agrimatie-WUR)

Bekijk hier de totale pdf van de WUR over de visserijcijfers: VISSERIJ IN CIJFERS 2018 WUR

 

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *