Nieuws

De actiegroep Eendracht Maakt Kracht (EMK) zoekt sponsoren om het verhaal over de Noordzee, en daarin zwemmende vis te verspreiden. Ze doet daarvoor nu ook een beroep op de vishandel. Naast vrijwillige bestuursleden maakt de actiegroep ook gebruik van externe krachten en materialen. Hier zitten kosten aan verbonden.

Onzinverhalen

Zowel de vishandel en de aanvoersector hebben een gezamenlijk belang, volgens Job Schot, voorzitter van de Z-201 en Cor Vonk, secretaris van de TX-1. Er zijn ongeveer 125 kotters die bijdragen met een maandelijks bedrag. Hierdoor kunnen zij zich laten horen en met succes.

De afgelopen maanden is er veel geschreven over de vis en de visserij. Echter worden ook onzinverhalen verspreid. Om dit de kop in te drukken is een budget nodig. Het budget voorziet hierin de nodige middelen.

Vooroordelen

De data van de havenfeesten liggen vast en het EMK-bestuur buigt zich over de binnengekomen uitnodigingen. Het bestuur kan niet op alle verzoeken ingaan vanwege een krappe bezetting en de meeste bestuursleden zitten doorgaans op zee. De keuze is weloverwogen. Het aantal te verwachten bezoekers, de regio, lokaal, regionaal of landelijk karakter, eventuele steun van lokale vissers en de kosten spelen hierin een rol. Ze willen de onwetende burgers bereiken die een vooroordeel hebben en beïnvloed zijn door uitspraken van milieuorganisaties.

Aanwezigheid

Het EMK wilt graag steun, zoals het regelen en het vervoer van materiaal (standmateriaal, posters, spandoeken, kaarten en eventueel een pulsbak) en de aanwezigheid van voldoende vrijwilligers. In sommige vissersdorpen krijgen ze steun, maar dit is niet overal het geval. Het EMK is aanwezig op de visserijdagen en havenfeesten in Zoutkamp, IJmuiden, Arnemuiden, Stellendam, Breskens, Oudeschild, Den Oever, Harlingen, Rotterdam en tijdens het food festival in Scheveningen. Mogelijk komen ook Harderwijk en Spakenburg (regio’s met iets minder affiniteit met de visserij) dit jaar aan de beurt.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *