Financieel

Plastic soep

Financieel

Zo op het eerste gehoor klinkt het niet erg smakelijk: plastic soep. Het heeft ook niets culinairs. De andere benaming: drijvende vuilnisbelt, wijst ons in de juiste richting en bepaalt ons bij de in onze oceanen ronddrijvende concentraties van plastic. De Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen is mede in het leven geroepen om deze vervuiling tegen te gaan.

In een poging om zowel producent als consument bewust te maken van milieuproblemen door verpakkingsmaterialen en de hoeveelheid verpakkingen terug te dringen, werd in 2008 een belasting op verpakkingen ingevoerd. Maar in 2013 weer afgeschaft. Onmiddellijk erna kwam de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen.

Wanneer uw bedrijf op jaarbasis meer dan 50.000 kilo verpakkingen op de Nederlandse markt brengt en/of ontdoet na import, dan bent u verplicht u aan te melden via het afvalfonds verpakkingen. Wanneer u met andere ondernemingen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting vormt, dan dient u voor de fiscale eenheid als geheel te bepalen hoeveel kilo verpakkingen u op de markt brengt.

De drempel van 50.000 kilo wordt maar één keer toegepast. Vanaf een drempelhoeveelheid verpakkingen is de hoogte van de bijdrage afhankelijk van het gewicht van de in de verpakking verwerkte materiaalsoorten, gemeten in kilogrammen per materiaalsoort per kalenderjaar. De betreffende bedrijven zijn verplicht een verpakkingenadministratie te voeren, waarbij wordt uitgegaan van met de Belastingdienst voor de heffing van verpakkingenbelasting gemaakte afspraken.
De wijzigingen per 1 januari 2018:

Bijdrageplichtige handelingen

  1. Het toevoegen van verpakkingsmateriaal Wanneer u verpakkingsmateriaal aan goederen toevoegt of dit laat doen en deze goederen in Nederland aan een derde ter beschikking stelt bent u bijdrageplichtige. Te denken valt aan deverzendverpakking van elektronica.
  2. Het ontdoen van verpakkingsmateriaal na import Het betreft hier verpakkingsmateriaal welke na de invoer in Nederland verwijderd en afgevoerd wordt. Bijvoorbeeld de kunststofzakken waarmee grondstoffen worden vervoerd.
  3. Import en ter beschikking stellen aan een derde in Nederland. Voor verpakkingsmateriaal waarin goederen zijn ingevoerd van buiten Nederland en aan een derde in Nederland beschikbaar wordt gesteld geldt een bijdrageplicht. Het Afvalfonds Verpakkingen geeft het volgende voorbeeld. Een Nederlands elektronicabedrijf importeert een pallet televisies uit China en verkoopt deze één op één door aan een Nederlandse groothandel. De importeur is bijdrageplichtige voor de verpakkingsmaterialen.

Explosieve groei afstandverkopen

Per begin dit kalenderjaar zijn ook in het buitenland gevestigde producenten en/of importeurs bijdrageplichtige indien er sprake is van directe levering aan consumenten in Nederland van meer dan 50.000 kilo verpakkingen in een kalenderjaar. Bij leveringen aan bedrijven blijft de onderneming die in Nederland is gevestigd bijdrageplichtige. Deze wijziging is mede ingegeven door de explosieve groei van afstandsverkopen via webwinkels en om gelijke behandeling ten opzichte van binnenlandse bedrijven te bewerkstelligen.

“Zwerfafval is slecht voor het milieu en slecht voor ons humeur”, verklaarde staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat onlangs. Bedoeling van de wetgever is om bewustwording te creëren en de hoeveelheid verpakkingen terug te dringen. Het principe van de vervuiler betaalt, wordt hiermee recht gedaan. Hopelijk blijven ook de administratieve verplichtingen voor ondernemers binnen de perken.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *