Nieuws
EMK-manifestatie

Honderden Nederlandse en Belgische vissers gaan zaterdag 2 juni in Amsterdam protesteren tegen windmolenparken op zee en tegen de aanlandplicht. “Beide zijn catastrofaal voor de vloot”, aldus Job Schot van de 125 kotters tellende actiegroep EMK. De vissers verzorgen een vlootschouw op het IJ, bieden een petitie aan en demonstreren op de Dam.

De Europese aanlandplicht

De Europese aanlandplicht (Artikel 15 GVB-verordening) verplicht vissers alle gevangen babyvisjes aan boord te houden, dood te laten gaan, aan te landen en vervolgens te laten vernietigen. Nu zetten vissers deze ondermaatse vis nog voor een groot deel levend terug in zee. Job Schot: “De maatregel is absurd en onwerkbaar. Invoering op 1 januari 2019 is catastrofaal voor de visstand en voor de kottervloot.”

Vissers waarderen de inzet van het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en met name minister Carola Schouten om de aanlandplicht de komende drie jaar werkbaar te maken. Tegelijkertijd eisen zij dat de aanlandplicht wordt geschrapt in het herziene Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) van 2022. Met de actie in Amsterdam zetten vissers die eis kracht bij.

Innovatief vissen

Vanaf het begin ontbreekt het draagvlak voor de aanlandplicht bij wetenschappers en vissers. Schot: “Bij de invoering speelden in Brussel emotie en geldingsdrang een veel te grote rol. EU-politici stonden niet stil bij de sociaaleconomische consequenties. Ook is geen onderzoek gedaan naar de ecologische gevolgen voor het zeemilieu.” Artikel 15 wil vissers aanzetten tot selectiever vissen, maar in Nederland lopen al jaren innovatieprojecten. Ontsnappingspanelen voor kleine vis en compleet nieuwe selectieve visserijtechnieken zijn al in gebruik. Er zijn ook volop nieuwe ideeën voor innovatief vissen, maar ontwikkeltijd ontbreekt.

Windmolens op zee

Daarnaast komen de vissers ook in actie tegen de bouw van duizenden windmolens in windparken op zee. Nederland legt tot 2023 vijf grote parken aan. Britse, Duitse, Deense en Nederlandse windparken groeien naar elkaar toe. Vissers verliezen zo hun beste visgronden. Met offshore vliegveldplannen en een ‘batterij-eiland’ in natuurgebied Doggersbank wordt de zee een industrieterrein.

“Waar moeten wij straks vissen”, vraagt Schot zich af. “Wij worden keihard verdreven van de zuidelijke Noordzee. Dat kan gewoon niet. Wij eisen dan ook inspraak en compensatie- en transitiegelden voor verloren visgronden.” Vissers maken zich ook zorgen over de natuur. “Windmolenparken staan straks vooral in ondiepe paaigebieden, dus wij vrezen voor de visbestanden. Het lijkt er al op dat vissen veranderend paai- en migratiegedrag vertonen. Zeezoogdieren ondervinden schade aan gehoororganen en raken gedesoriënteerd. Natuur- en milieuorganisaties zijn intussen verdacht stil, maar dwongen achter de schermen natuurcompensatie af. Zo verliezen wij nog meer visgronden.”

Zeevis onbetaalbaar

Op zaterdag 2 juni uiten vissers hun zorgen met een vlootschouw op het IJ (11.00 uur) en een protestmars van het Stationsplein naar de Dam (vanaf ca. 12.00 uur). Schot: “Als er niets verandert, verdwijnt de vissersvloot. Duizenden vissers, toeleveranciers en visverwerkers gaan dan aan de bedelstaf. Visverkopers merken het ook. Voor consumenten wordt verse zeevis onbetaalbaar, terwijl de visbestanden al jaren top zijn.”

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *