Nieuws

Ambassade van de Noordzee opgericht

Ambassade van de Noordzee

De oprichting van de Ambassade van de Noordzee vond plaats op 1 juni plaats aan het Lange Voorhout in Den Haag. De ambassade is een initiatief van het Parlement van de Dingen. De Noordzee wordt gepresenteerd als een onafhankelijke entiteit. De oprichters streven naar zelfbeschikkingsrecht vanaf 2030.

Uitgangspunten Ambassade van de Noordzee

De deelnemers aan de oprichtingszitting verklaarden, in getuigenis van de griffiers, de Ambassade van de Noordzee te steunen en onderstreepten de onderstaande uitgangspunten:

  • De zee is een kwaliteit en waarde op zichzelf, los van de materiële of immateriële behoeften van de mens;
  • De Ambassade van de Noordzee wil de mens helpen gevoel te krijgen voor het niet-menselijke leven;
  • De Ambassade van de Noordzee maakt de onzichtbare relaties tussen alle actoren in en rond de Noordzee zichtbaar. Uit gezonde relaties ontstaan kwaliteiten zoals schoonheid, mysterie en gezondheid;
  • De Ambassade is open en transparant over de besluitvorming die plaatsvindt, en bedrijft politiek met de lange termijn voor ogen (> honderd jaar);
  • De Ambassade organiseert een juiste balans, en bijbehorende werkprocessen, waarin kunstenaars, wetenschappers, beleidsmakers, ondernemers en burgers een rol spelen, en elkaar waar mogelijk versterken. Alleen dan zal de politieke stem van de Noordzee werkelijk gehoord worden;
  • De Ambassade ontwerpt een transparant, geloofwaardig en controleerbaar systeem van representatie van het niet-menselijke. Letterlijke communicatie in het politieke proces is met verreweg de meeste niet-menselijke deelnemers onmogelijk. De vertegenwoordigers zullen dus gebruik moeten maken van menselijke methodes om de belangen van het niet-menselijke in kaart te brengen, via wetenschap, verbeelding en het politieke gesprek. Elke methode, en de onderlinge samenhang, moet nader uitgewerkt worden;
  • De Noordzee is een menselijk concept en wordt beïnvloed door landen als Noorwegen, Denemarken, Duitsland en Engeland. Het is niet onlogisch dat in die landen ook Ambassades van de Noordzee worden opgericht. De onderlinge samenhang en vormen van besluitvorming zullen nader bestudeerd worden;
  • De Ambassade realiseert zich dat een werkelijk duurzame samenleving vraagt om een nieuw samenleven. Het ambieert ook een voorbeeldproject te zijn voor een meer inclusieve democratie.

Opstartfase

In april vonden drie voorbereidende en oriënterende zittingen. Tijdens deze zittingen stonden twee vragen centraal. Allereerst hoe kan de Noordzee het beste vertegenwoordigd worden? En de tweede vraag was hoe verbeteren we onze relatie met de Noordzee? Op basis hiervan zijn de eerste uitgangspunten van de Ambassade van de Noordzee geformuleerd.

Iedereen kan via moties op het proces en de inhoud te reageren. In de Ambassade van de Noordzee wordt bijvoorbeeld gesproken met vertegenwoordigers uit de gas, olie of windmolen industrie, visserij of scheepvaart maar ook met biologen, onderzoekers, kunstenaars, scholieren en andere geïnteresseerden. Eind juni presenteren vertegenwoordigers van de Noordzee een pleidooi, waarin bovenstaande uitgangspunten verder uitgewerkt worden.

Initiatiefnemers en partners

De Ambassade van de Noordzee is een initiatief van het Parlement van de Dingen en wordt gebouwd door Stroom Den Haag, Stichting De Noordzee, Building Conversation en The Ponies, met steun van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Gemeente Den Haag, CMTABC, Mondriaan Fonds en Bank Giro Loterij Fonds. Met medewerking van Julia Kantelberg, Anne-Mieke van Strien, Tjallien Walma van der Molen, MuseumGoed, Daan ‘t Sas en vele anderen.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *