Financieel

(Ver)koeling en belasting

Financieel

Veel mensen zoeken ten tijde van warmte verkoeling. Niet iedereen zal bij het woord verkoeling meteen denken aan belasting. Bij veel mensen gaat de gevoelstemperatuur door het woord belasting eerder omhoog… Toch is er wel een interessante mogelijkheid die in sommige gevallen voor u als ondernemer juist geld kan opleveren.

U hebt er in uw onderneming misschien zelf ook wel over gedacht: de zaken gaan goed en u wilt uitbreiden. Een nieuwe koeling- of vriesafdeling bijvoorbeeld. Naast het huidige bedrijfspand ligt nog een stuk grond waar de uitbreiding gerealiseerd kan worden. Tijdens de bouw blijkt dat de huidige stroommeter niet de vereiste capaciteit kan leveren om ook de uitbreiding van stroom te kunnen voorzien. In overleg met de stroomleverancier wordt besloten om een extra meter naast de bestaande meter te plaatsen. In de meeste gevallen krijgt u dan ook twee energienota’s.

Energienota

De energienota is in de regel opgebouwd uit drie gedeelten. Naast een overzicht van de leveringskosten van stroom en/of gas en een overzicht van de netbeheerkosten wordt een specificatie gegeven van belastingen en toeslagen. Met name die laatste specificatie kan ondernemers voor wie bovenstaande geschetste situatie van toepassing is voordeel opleveren. In de energiebelasting is namelijk een bepaling opgenomen om het verbruik van meerdere meters op hetzelfde WOZ perceel als verbruik van één meter aan te merken.

Staffel per 10.000 kWh

De energiebelasting wordt berekend volgens een staffel. Over de eerste 10.000 kWh betaalt u € 0,10458/kWh, over de volgende 40.000 kWh betaalt u € 0,05274/kWh, vanaf 50.000 tot 10.000.000 kWh betaalt u € 0,01404/kWh etc. Voor iedere meter wordt deze staffel doorlopen. En daar is dus voordeel te behalen. Want als het jaarverbruik voor de ene meter bijvoorbeeld 25.000 kWh is en van de andere meter 75.000 kWh, dan wordt er dus twee keer 10.000 kWh afgerekend tegen het hoge tarief, en een deel ook tegen de tweede tariefschijf. Wanneer de meters voor de berekening van de energiebelasting gecumuleerd worden, dan wordt deze staffel maar één keer doorlopen.

Belastingvermindering

Een nadeel van cumulatie van energiemeters is, dat voor elke meter een belastingvermindering geldt. Bij samenvoeging van meerdere meters naar één meter bestaat dus maar recht op één keer de belastingvermindering. De vermindering bedraagt in 2018 € 308,54. Voordat een verzoek gedaan wordt tot cumulatie is het dus zaak om een berekening te maken of het wel aantrekkelijk is. In het geschetste voorbeeld komt de te betalen energiebelasting zonder cumulatie op € 4.726 en met cumulatie op € 3.549. Een verschil dus van € 1.177. Een cumulatie van energiemeters heeft ook invloed op de Opslag Duurzame Energie (ODE). Hiervoor geldt dezelfde methodiek, maar gezien de lage afdracht is het effect hiervan niet erg groot.

U begrijpt wel dat er sprake moet zijn van een bovengemiddeld stroomverbruik op beide meters. Bij een koeling of vriesinstallatie is dat vaak het geval. Maar ook bij een lager gebruik kan het de moeite waard zijn om tot cumulatie over te gaan. Bij stroommeters van dezelfde leverancier is er namelijk. de mogelijkheid om een verzoek in te dienen over de laatste vijf jaar.

Het verzoek tot cumulatie vergt in veel gevallen wel doorzettingsvermogen. Het is zaak om de juiste kanalen te benaderen bij de energieleveranciers. Wanneer er sprake is van verschillende energieleveranciers en situaties met teruglevering door middel van zonnepanelen wordt het wel ingewikkeld.

Neem bij vragen gerust contact met ons op.

Informatie:
Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl
Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *