Nieuws

MSC investeert in duurzaamheid en onderzoek

Ocean Stewardship Fund

De Marine Stewardship Council (MSC) stelt 1 miljoen Britse pond beschikbaar in het nieuwe Ocean Stewardship Fund. Hiermee wil het MSC duurzaamheidsinitiatieven van kleinschalige visserijen en visserijen in het Mondiale Zuiden ondersteunen. Het fonds investeert daarnaast in onderzoek naar ontbrekende gegevens in visserijbeheer wereldwijd. Door het leiderschap en de betrokkenheid van partners aan te spreken wil MSC 20 procent van de mondiale visserij in 2020 actief in het MSC-programma betrekken. In 2030 moet dat een derde zijn.

Visserijen in het Globale Zuiden

Het MSC-programma erkent en beloont duurzame visserijpraktijken met het MSC-keurmerk. Dit is in lijn met Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 14 (Sustainable Development Goal – SDG 14) van de Verenigde Naties: Behoud en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen. Rupert Howes, Chief Executive van Marine Stewardship Council: “Om dit doel te bereiken is strategische samenwerking met visserijen in het Globale Zuiden cruciaal. Deze visserijen zijn goed voor meer dan 70 procent van de mondiale productie van vis-, schaal- en schelpdierproducten. Velen van hen houden niet of nauwelijks gegevens bij en functioneren niet op een niveau dat nodig is om MSC-certificering te behalen. De in het Ocean Stewardship Fund door ons beschikbaar gestelde 1 miljoen pond is bedoeld om deze visserijen bij te staan op weg naar duurzame praktijken.”

MSC werkt al sinds haar oprichting in 1997 samen met visserijen in het Globale Zuiden en kent de hindernissen die zij op weg naar duurzaamheid ontmoeten. Hans Nieuwenhuis, Programma-directeur MSC Benelux: “Het nieuwe Ocean Stewardship Fund van MSC biedt de kans om meer visserijen op hun koers naar duurzaamheid te ondersteunen. Met het door de Nationale Postcode Loterij gefinancierde project Vis voor Goed, werken we met 25 visserijen in Mexico, Zuid-Afrika en Indonesië aan een duurzamere wijze van vissen.” Volgens Nieuwenhuis heeft dit project een “katalyserende werking’ en werkt MSC samen met een groeiend aantal visserijen, overheden, natuurorganisaties, wetenschappers en bedrijven in de visketen.

Ocean Stewardship Fund

Met de vrijgemaakte financiële middelen in het Ocean Stewardship Fund kunnen aanvragende visserijen concrete obstakels voor duurzaamheid overwinnen, capaciteit en kennis opbouwen, en vereiste gegevens die tijdens de MSC-beoordeling vaak niet voorhanden blijken, alsnog inwinnen.

MSC werkt momenteel aan de inrichting van het beheer en de aanvraagprocedures voor het fonds en maakt deze begin 2019 bekend. MSC verwacht het fonds in de loop der tijd uit te breiden met behulp van bijdragen van stichtingen, ondernemingen en individuen die de visie van de organisatie delen en belang hechten aan gezonde en productieve oceanen waarin visbestanden voor deze en komende generaties gewaarborgd blijven.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *