Nieuws

Beperking palingvisserij in alle Europese landen

paling

De Europese Commissie heeft besloten dat de beperking van de palingvisserij vanaf volgend jaar voor alle landen in Europa gelijk is. In Nederland geldt al sinds 2007 dat er gedurende drie maanden in het najaar niet beroepsmatig op paling gevist mag worden. In de landen in de Baltic geldt dezelfde beperking sinds 2018. Met het besluit van de Europese Commissie volgen in 2019 nu ook alle andere Europese staten.

Beperking palingvisserij

Met de aanvullende Europese maatregel, wordt de sport- en beroepsvisserij in Europa op hetzelfde niveau gebracht. Paling komt in heel Europa voor en de bescherming ervan moet dus ook op Europees niveau plaatsvinden. Daarmee kan beter worden berekend of de beschermingsmaatregelen ook effect hebben.

Alex Koelewijn van Stichting Dupan: “De palingstand verdient een goed beschermingsniveau. Je moet afspraken met elkaar maken over de hoeveelheid die je verantwoord kunt benutten. Onbeperkte visserij kan op geen enkele vissoort, dus ook niet op paling. Nu de visserij voldoende is teruggebracht, wordt het tijd dat Europa ook de regelgeving rond waterbeheer aanscherpt. Het Europese leefgebied voor paling moet beter worden gemanaged. Er zijn teveel dijken, dammen, sluizen en waterkrachtcentrales die niet of nauwelijks te passeren zijn voor palingen op hun trektocht”.

Stichting Dupan

Volgens Stichting Dupan biedt de Europese Aalverordening, zoals deze sinds 2009 van kracht is, voldoende bescherming voor paling. Alleen worden veel van de afspraken in dat plan, zoals een goede controle op de visserij en aanpassing van de waterwerken om de leefgebieden beter bereikbaar te maken, in veel landen onvoldoende nageleefd. Met een goede traceerbaarheid en goed waterbeheer kunnen nog grote stappen vooruit worden gemaakt.

Dupan is het samenwerkingsverband van palingkwekers (NeVeVi), palingvissers (netVISwerk) en palinghandelaren (NeVePaling) om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. Dupan beheert het Eel Stewardship Fund voor Nederland. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting met dit fonds in het over de dijk naar zee helpen van volwassen palingen en in gericht wetenschappelijk onderzoek.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *