Nieuws

Camerasysteem op garnalenafslagen

Vanaf 11 december is er een innovatief systeem van cameratoezicht op de verwerking van garnalen op de afslag van Lauwersoog. Het systeem wordt door een onafhankelijke derde partij -Control Union Certifications- beheerd. In vervolgstappen wil de Brancheorganisatie Garnalen (BOG) samen met Control Union werken aan additionele functionaliteiten van het cameratoezicht. De BOG is een samenwerkingsverband tussen garnalenvissers, garnalenafslagen en garnalenhandelaren. Middels de BOG streeft de garnalensector naar kwaliteitsverbetering en verduurzaming. Om deze doelen te bereiken houdt de BOG toezicht op de wijze waarop garnalen na aanlanding via de garnalenafslagen de markt in gaan.
Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is het van belang dat te kleine garnalen niet aangevoerd en verhandeld worden. Er bestaat een wettelijke minimummaat, maar de garnalensector heeft gekozen voor strengere eisen om de duurzaamheid beter te waarborgen. Hierdoor krijgen kleine garnalen meer gelegenheid om door te groeien naar volwassenheid, waarmee een gezond garnalenbestand wordt bevorderd. De BOG ziet er op toe dat alleen garnalen die voldoen aan de strengere duurzaamheidseisen op de markt komen.

Brancheorganisatie Garnalen

De Brancheorganisatie Garnalen (BOG) is een samenwerkingsverband tussen garnalenvissers, garnalenafslagen en garnalenhandelaren. Middels de BOG streeft de garnalensector naar kwaliteitsverbetering en verduurzaming. Om deze doelen te bereiken houdt de BOG toezicht op de wijze waarop garnalen na aanlanding via de garnalenafslagen de markt in gaan.
Statement van de handel: “Voor veel afnemers is het kopen en verkopen van duurzame producten een vereiste. De handel wordt dan ook gevraagd deze duurzame producten te leveren. Door het camerasysteem kan gewaarborgd worden dat de garnalenketen duurzame producten levert. Dit is van uitermate belang voor de afzet.”
Guus Pastoor, voorzitter van de Brancheorganisatie Garnalen: “De start van het camerasysteem op de afslagen is een mijlpaal voor de garnalenvisserij. Een teken dat zij in staat is zelf haar verantwoordelijkheid op te pakken in het verduurzamen van de keten. Ik ben dan ook zeer blij dat de hele garnalensector zich aan dit systeem heeft geconformeerd. Het waarborgen van de duurzaamheidsafspraken van de BOG is hiermee een ketenbreed feit.”

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *