Financieel

Eindejaarstips

Financieel

Het einde van het jaar nadert. Tijd voor ondernemers om tijdig fiscale maatregelen te treffen, die voordelig kunnen uitpakken. In dit artikel staan meerdere tips.

Inspelen op belastingverlagingen en aftrekbeperkingen

Vanaf 2019 en de jaren daarna gaan de tarieven van de inkomstenbelasting omlaag. In 2021 zullen er nog maar twee belastingschijven voor de inkomstenbelasting zijn, te weten 37,05% over de eerste € 68.507 en 49,5% over het meerdere. Er wordt langzaam maar zeker toegewerkt naar een sociale vlaktaks. Daar tegenover kunt u vanaf 2020 bepaalde ondernemersaftrekken, MKB-winstvrijstelling en TBS vrijstelling en persoonsgebonden aftrek alleen nog tegen een lager tarief in aftrek brengen. Voor de aftrekbare kosten van de eigen woning is al een aantal jaren een afbouw in de aftrek aan de gang. Vanaf 2020 gaat deze afbouw sneller, zodat vanaf 2023 de meeste aftrekposten nog maximaal aftrekbaar zijn tegen 37,05%. Ook het tarief voor de vennootschapsbelasting (VPB) voor de eerste € 200.000 winst daalt volgend jaar en daarna. In 2019 daalt het tarief in de laagste schijf naar 19% en vervolgens in stappen tot 15% in 2021. Het verdient aanbeveling om te onderzoeken of het mogelijk is om opbrengsten uit te stellen en/of kosten naar voren te halen. Het is wellicht interessant om bepaalde aftrekposten zoals planbare zorgkosten en giften nog dit jaar te voldoen.

Afkoop met korting van het pensioen in eigen beheer

Sinds 2017 is het niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. De wetgever biedt naast het bevriezen van het bestaande pensioen nog twee andere opties. Beide opties voorzien in het fiscaal geruisloos afstempelen van de commerciële waarde naar de fiscale waarde. Daarnaast kan er gekozen worden om de fiscale waarde om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV) of dit zonder revisierente af te kopen met een korting. Dat laatste kan nog tot en met 2019. De korting bedraagt in 2018 nog 25% en 19,5% in 2019. Een in een ODV omgezet pensioen kan tot en met 2019 met korting en zonder revisierente alsnog worden afgekocht.

Beoordeel fiscale eenheid voor de VPB

In de praktijk wordt bij meerdere BV’s vaak een fiscale eenheid voor de VPB aangevraagd. Dat kan ingegeven zijn door fiscale motieven, zoals het onderling kunnen verrekenen van winsten en verliezen of het zonder belastingheffing verschuiven van bedrijfsmiddelen van de ene naar de andere BV. Het kan bij afwezigheid van te verrekenen verliezen of het ontbreken van de intentie om te schuiven met bedrijfsmiddelen aantrekkelijk zijn om de fiscale eenheid te verbreken. U kunt hierdoor mogelijk meerdere malen gebruik maken van de lagere eerste tariefschijf.

Plannen van uw investeringen

Door het plannen van investeringen kunt u uw investeringsaftrek maximeren. Als u in 2018 voor meer dan € 2.300 investeert in bedrijfsmiddelen, dan heeft u recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA neemt af naarmate het totale investeringsbedrag groter wordt. Boven € 314.673 krijgt u geen aftrek meer. Door gespreid te investeren kunt u over twee jaar gerekend meer KIA krijgen.

Energiezuinige investeringen komen in aanmerking voor de Energie-InvesteringsAftrek (EIA). In 2018 bedraagt deze aftrek nog 54,5%. In 2019 wordt dit verlaagd naar 45%. Aangezien het aangaan van de juridische verplichting bepalend is voor het jaar waarop recht op de aftrek bestaat, kan het lonend zijn om voor geplande investeringen in 2019 reeds in 2018 verplichtingen aan te gaan. Voor privégebruik van een elektrische auto van de zaak met een cataloguswaarde meer dan € 50.000 dient vanaf 2019 een bijtelling van 22% gerekend te worden. Indien u een duurdere elektrische auto voor eind 2018 aanschaft, dan kunt u voor een periode van vijf jaar nog gebruik maken van de lage bijtelling van 4%.

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Lees alle financiële columns van Profinis Accountants en Adviseurs in ons dossier!

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *