Nieuws

Waddenfonds trekt miljoenen uit voor onderzoek

Waddenzee

Het Waddenfonds draagt ruim 4 miljoen euro bij aan een onderzoek naar herstelmaatregelen aan de bodem van de Waddenzee. Op de website noemt de Nederlandse Vissersbond het hoge bedrag, de negatieve verwijzing naar de visserij en het niet vooraf informeren ‘opmerkelijk en teleurstellend’. “Het is voor ons onbegrijpelijk dat er zo’n bedrag wordt uitgetrokken voor onderzoeken naar bodemherstel en er door het Waddenfonds minimaal wordt geïnvesteerd in de garnalenvisserij”, aldus Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond.

Het project Waddentools-habitatdiversiteit

Het onderzoek vindt plaats op initiatief van de vereniging Natuurmonumenten en gaat in totaal € 6,5 miljoen kosten. De aanleiding is een eerder onderzoek, waaruit zou blijken dat het slecht gesteld is met de bodem van de Waddenzee. Volgens dit onderzoek noemt de garnalenvisserij als een van de oorzaken.

De komende vierenhalf jaar voeren Rijksuniversiteit Groningen, het Koninklijk Nederlandse Instituut voor Onderzoek der Zee en Natuurmonumenten het onderzoek uit. Onder de noemer Waddentools-habitatdiversiteit bestaat het onderzoek onder andere uit een nulmeting om vast te stellen hoe de bodem er bij staat en hoe zeegras, plankton en schelpdieren op grote schaal gestimuleerd kunnen worden.

Viswad-convenant

NGO’s, de visserijsector en overheden werken samen in het Viswad-convenant. Van de visserijsector wordt verwacht dat deze verduurzaamd en hier lopen dan ook verschillende onderzoeken en innovatieve projecten. Van Tuinen:  “Partners binnen het Viswad-convenant verwachten op de hoogte te worden gehouden van de inspanningen van de visserijsector om de doelstellingen binnen het convenant te behalen. Het is opmerkelijk en bovenal teleurstellend dat wij als visserijsector andersom niet op de hoogte worden gehouden door convenantpartners en het nieuws via een persbericht moeten lezen.”

Bron: Nederlandse Vissersbond / Investeringskader Waddengebied 

 

 

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *