Nieuws

Hoeveel vissers mogen de puls blijven gebruiken?

Pulsvisserij

Dat ongeveer de helft van de Nederlandse pulsvissers tot halverwege 2021 zou mogen blijven pulsvissen, staat nergens zwart op wit. Dat ontdekte de NOS.

Door Cécile Janssen – Foodlog

In het vorige week bereikte Europese akkoord over de pulsvisserij is afgesproken dat 5 procent van de vloot per land mag blijven vissen met pulstuig. Dat komt voor Nederland neer op 10 à 15 schepen. Dus geen 42, zoals tot nu toe in de media is gemeld.

Hoe zit dat? Het blijkt het gevolg van een ‘juridische truc’. Europarlementariër Peter van Dalen, die over de pulsvisserij onderhandelde, zette in overleg met het ministerie van LNV in op een zogenoemde a contrario-regeling. Hij draaide de zaak om. Aan de tekst “er zullen geen nieuwe licenties aan schepen worden afgegeven” gaven de Nederlandse onderhandelaars de uitleg: “alle bestaande vergunningen blijven geldig”, aldus de NOS.

Die omdraaiing zorgt bij juristen voor opgetrokken wenkbrauwen. De interpretatie ‘geen nieuwe schepen met een vergunning’ ligt eerder voor de hand dan ‘bestaande vergunningen blijven bestaan’.

In een Kamerbrief schrijft minister Carola Schouten vandaag dat ze helaas nog geen duidelijkheid kan geven aan de pulsvissers, omdat de definitieve uitwerking nog enige tijd in beslag zal nemen.

Schouten lijkt er in de brief vanuit te gaan dat de 42 vergunningen, die verstrekt zijn voor onbepaalde tijd, onder de overgangstermijn zullen vallen. Of dat terecht is, zal ongetwijfeld binnenkort blijken. Wordt vervolgd.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *