Nieuws
makreelvisserij

De MSC-certificering voor alle Noordoost-Atlantische makreelvisserijen wordt op zaterdag 2 maart 2019 opgeschort. Dit werd 31 januari bekend met de publicatie van een versneld auditrapport. Dit betekent dat makreel gevangen op of na 2 maart niet meer verkocht mag worden als ‘MSC-gecertificeerd’ of voorzien worden van het blauwe MSC-keurmerk. De opschorting geldt voor alle vier certificaten voor visserijen van acht landen, waaronder NederlandPFA.

Het makreelbestand in noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan is onder een voorzorgsniveau gedaald, terwijl de vangsten stelselmatig hoger blijven dan wetenschappers adviseren. Vanwege deze daling heeft er een versnelde audit door onafhankelijke certificeerders plaatsgevonden. Na publicatie van dit rapport werd besloten tot schorsing.

Camiel Derichs, directeur Europa van MSC: “Dit nieuws is een teleurstelling voor de vissers en voor de makreelminnende consument. Afnemende visbestanden, quota’s boven nieuw wetenschappelijk advies en een lage aanwas van jonge vis hebben er echter toe geleid dat de visserijen niet langer voldoen aan de MSC-eisen. Ik ben ervan overtuigd dat de visserijen en andere betrokken partijen een plan zullen presenteren om de situatie te verbeteren. Er wordt al gewerkt aan een herziening van de manier waarop de conditie van makreelbestanden wordt beoordeeld. Daarnaast gaan de visserijen met de beheersautoriteiten samenwerken aan herstel van het bestand. Als dat lukt, kunnen de MSC-certificaten opnieuw worden ingevoerd.

Makreelbestanden

Volgens de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) neemt het makreelbestand gestaag af sinds 2011, toen het een piek van 4,79 miljoen ton bereikte. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van hoge visserijdruk en slechte rekrutering, dat wil zeggen het proces waarbij jonge vissen uitgroeien tot volwassen dieren en zich bij de volwassen populatie voegen om zich te gaan voortplanten.

ICES waarschuwde in september 2018 dat het bestand onder de 2,75 miljoen ton was gedaald. Dit is het punt waarop maatregelen genomen moeten worden, de MSY Btrigger. De Raad adviseerde een aanzienlijke vangstvermindering van 68,2 procent om het bestand weer op een duurzaam niveau te brengen. Als dit advies wordt opgevolgd dan moet het bestand volgens de prognoses tegen 2020-2021 tot boven het duurzame niveau zijn hersteld.

Mogelijke aanpassing

Terwijl de versnelde audit plaatsvond, startte ICES een benchmarkbeoordeling voor het makreelbestand. Die zal voorjaar 2019 meer inzicht geven in de toestand ervan. ICES wil hiermee de onzekerheden in de huidige beoordeling evalueren en zo nodig aanpakken. Mogelijk verschuift dan de raming van de omvang van het bestand tot boven het MSY Btrigger-punt. Als dit gebeurt, zullen de certificeerders waarschijnlijk in het voorjaar een tweede versnelde audit uitvoeren. Dit zou kunnen leiden tot een herinvoering van de certificaten.

Het lost echter niet de al bestaande uitdagingen rond het verdelen van het bestand of het vissen boven het wetenschappelijk advies op. De visserijen moesten als onderdeel van hun MSC-certificaten al verbeteringen in het beheer van makreel laten zien. De kuststaten moeten quota en beheersmaatregelen vaststellen die in overeenstemming zijn met wetenschappelijk advies.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *