Nieuws
glasaal

Stichting Dupan zet dit voorjaar weer miljoenen glasaaltjes of jonge palingen uit op verschillende plaatsen in de Nederlandse natuur. Komende woensdag, 6 maart, gaat de stichting hiermee van start. Dan worden met de boten van beroepsvissers Peter Jansen en Jan Foppen rond de 2.500.000 glasalen uitgezet, verdeeld over het Wolderwijd en het Veluwemeer. 

Met het uitzetten van de glasaal wil Dupan een impuls geven aan de groei van de palingstand. De glasalen worden geboren in Sargassozee (Bermudadriehoek). Ze laten zich meevoeren met de oceaanstromingen en komen dan terecht bij de Franse kust. De jonge palingen willen zoetwater bereiken om op te groeien, maar kunnen niet zelfstandig langs de Europese kustbarrières komen. Daarom geldt in heel Europa sinds 2009 de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit is vastgelegd in de Europese Aalverordening en het Nederlands Aalbeheerplan.

De herbevolking levert een direct natuurvoordeel op: in veel gebieden waar grote hoeveelheden glasaal zich ophopen, zoals bij de Engelse en Franse riviermondingen, zou anders het overgrote deel van die glasaaltjes sterven. De glasaal wordt daarom opgevangen en vervolgens uitgezet in door de overheid geselecteerde gebieden. Wanneer ze tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit deze gezonde leefgebieden terugzwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen.

Projectpartners

Dit herbevolkingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV. Voor de aankoop van de glasaal is steun verleend vanuit het Europees Fonds voor Maritieme zaken en Visserij. Het project wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund. Stichting Dupan verzorgt de coördinatie.

Binnen stichting Dupan werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. Dupan beheert het Eel Stewardship Fund voor Nederland. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting vanuit dit fonds in het over de dijk helpen van volwassen palingen naar zee en in gericht wetenschappelijk onderzoek.

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *