Nieuws

Het restafval van visverwerkende bedrijven, en ook aangelande ondermaatse vissen die niet voor menselijke consumptie mogen worden verkocht, kunnen hoogwaardiger en duurzamer verwerkt worden dan tot nu toe gebeurt. Via een inkuiltechniek zijn de nevenstromen van de visserijsector te stabiliseren, zodat de hoogwaardige viseiwitten intact blijven tot aan de verdere verwerkingsstappen. Dat blijkt uit onderzoek van Mike Van ’t Land van het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) waarop hij is gepromoveerd aan de Universiteit Gent.

Een nevenstroom van vis tot waarde brengen is moeilijk omdat het product razendsnel bederft en de aanvoer divers en onregelmatig is. In België zijn de hoeveelheden bovendien vrij beperkt zijn. Toch loont het de moeite, omdat er veel waardevolle dierlijke eiwitten in zitten. Tot nu toe gaat het visafval naar biogascentrales.

Zuurstofarm

Mike Van ’t Land stelt vast dat dure procestechnologie geen rendabele optie voor het bewerken van het visafval. Silage waarbij viseiwitten in een zuurstofarme omgeving worden gebracht en worden behandeld met mierenzuur, is wel een technisch haalbare en economisch interessante optie. Tijdens de silage breken enzymen de eiwitten en vetten afbraken tot kleinere componenten, resulterend mengsel van eiwitten, peptiden, aminozuren, lipiden, glycerol, vetzuren en mineralen. Dat mengsel kan vervolgens worden gepasteuriseerd en gedroogd tot een stabiel voederadditief.

Het eindproduct kent in vergelijking tot vismeel een minder efficiënte eiwitopname en een lagere houdbaarheid. Maar de experimenten tonen aan dat tot 50% van een hoogwaardig commercieel vismeel te vervangen is door een lokaal geproduceerde vissilage in garnalenvoeders, zonder effect op de groei. Samen met verschillende stakeholders wordt momenteel gewerkt aan een businessplan om de vissilage of andere gehydroylseerde viseiwitten te gaan produceren in België. (Bron: ILVO)

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *