Wetgeving

Nevenwerkzaamheden tijdens ziekte

Wetgeving

Regelmatig krijgen wij de vraag hoe het zit met werknemers die naast hun reguliere baan ook nog andere (betaalde) werkzaamheden verrichten. Het kan onwenselijk zijn dat werknemers bijvoorbeeld een eigen onderneming oprichten naast hun ‘gewone’ dienstverband die concurreert met de onderneming van de werkgever. Of er sprake is van een niet-toelaatbaar verbod op nevenwerkzaamheden dient per geval te worden bekeken.

In de volgende uitspraak van de rechtbank Den Haag kwam deze materie aan de orde. Het betreft een werknemer van Nationwide Produce PLC, een groothandel in groente en fruit, die juli 2018 voor één jaar in dienst trad. De partijen kwamen in de arbeidsovereenkomst een verbod op het uitvoeren van nevenwerkzaamheden overeen. Zonder toestemming van de werkgever mocht de werknemer geen soortgelijke arbeid voor derden verrichten. Bij overtreding van dit verbod, verbeurde de werknemer een boete van € 5.000 per overtreding en € 500 voor elke dag dat de overtreding voortduurt. In september 2018 meldde de werknemer zich ziek. Een maand later ontsloeg de werkgever hem op staande voet, omdat de werknemer tijdens zijn ziekte twee bv’s had opgericht waarvan één zich toespitste op de groothandel in groente en fruit.

Uitspraak van de rechter

De werknemer stapte naar de kantonrechter om het gegeven ontslag te vernietigen. De werknemer meende dat hij het verbod niet had overtreden. Hij had namelijk alleen de bv’s, maar geen handelsactiviteiten ondernomen. Volgens de werknemer was dit geen overtreding van het verbod op nevenactiviteiten. De kantonrechter was echter van mening dat het oprichten van een concurrerende bv kan worden aangemerkt als het bekleden van een nevenfunctie naast het gewone dienstverband. Dat er niet daadwerkelijk handelsactiviteiten zijn ontplooid doet daar niet aan af.

De tekst van het verbod op nevenactiviteiten is in dit kader voldoende duidelijk: wanneer er nevenactiviteiten worden gestart, moet hier vooraf toestemming voor zijn van de werkgever. Door deze toestemming niet te vragen, handelde de werknemer in strijd met de arbeidsovereenkomst. Daarnaast handelde hij niet als een goed werknemer door de bv tijdens zijn ziekte op te richten. Dat hij niet werkte in de bv doet daar niet aan af. Het voorgaande leverde volgens de kantonrechter dan ook voldoende gronden op voor een ontslag op staande voet. De verzoeken van de werknemer werden afgewezen en hij diende de gevorderde boetes te betalen.

Gelet op het voorgaande voorbeeld is het zeer aan te raden om uw arbeidsovereenkomsten juridisch te laten controleren voor wat betreft een verbod op nevenactiviteiten zodat u weet welke stappen er ondernomen kunnen worden bij een overtreding van het verbod.

Smit & Smit AdvocatenSmit en Smit Advocaten
Bezoekadres: Prins Bernhardlaan 16, 1131 CH Volendam
Postadres: Postbus 108, 130 AC Volendam
Mr. C.M. (Kees) Smit
Tel. +31 (0)6 20 13 86 69
Mr. J.J.M. (Jack) Smit
Tel. +31 (0)6 20 14 24 49
www.smitensmitadvocaten.nl
info@smitensmitadvocaten.nl

Deel dit artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *