Belastingvrij schenken

Profinis_Gerrit van den Berg

Door gebruik te maken van de jaarlijkse vrijstellingen in de schenkbelasting kunt u belasting besparen. Wilt u dit jaar nog iets schenken, doe dat dan voor 1 januari 2022.

Binnen de schenkbelasting zijn verschillende categorieën te onderscheiden. De vrijstellingen binnen deze categorieën zijn gekoppeld aan de relatie van de schenker tot de begiftigde en/of voor welk specifiek doel de schenking wordt gegeven. Naast de bedrijfsopvolgingsregeling zijn er de volgende mogelijkheden:

Schenking aan (klein)kinderen

Een schenking aan de kinderen komt het meest voor. Onder kinderen worden ook pleeg- en stiefkinderen verstaan. Er bestaan verschillende vrijstellingen. Eén ervan kunt u ieder jaar opnieuw benutten. Voor het jaar 2021 gelden er vanwege corona extra ruime vrijstellingen. In 2021 bedraagt deze jaarlijkse belastingvrije schenking aan kinderen € 6.604 per kind. Ouders worden als 1 schenker gezien. Dat geldt ook als ze zijn gescheiden.

Naast de vrijstelling voor de aankoop van een huis, bestaat er geen specifieke fiscale vrijstelling voor schenkingen aan kleinkinderen. Wel kunt u gebruikmaken van de algemene jaarlijkse vrijstelling, die in 2021 € 3.244 bedraagt. Er zijn twee schijven, namelijk tot € 128.751 en daarboven.

Schenkt u uw kinderen een bedrag van meer dan € 6.604, dan bedraagt het belastingtarief 10 procent tot € 128.751 en 20 procent daarboven. Voor kleinkinderen zijn de tarieven 18 en 36 procent en voor willekeurige derden 30 en 40 procent.

Specifieke vrijstellingen

Daarnaast bestaan er voor uw kinderen eenmalige specifieke vrijstellingen. Zo kunt u aan ieder van uw kinderen tussen 18 en 40 jaar eenmalig € 26.881 schenken ongeacht het bestedingsdoel. Wordt het geld aantoonbaar gebruikt voor een dure studie, dan bedraagt de vrijstelling eenmalig € 55.996. Voor de eenmalige specifieke vrijstelling voor een dure studie gelden, naast de leeftijdseis, nog aanvullende voorwaarden. De verhoogde vrijstelling komt in plaats van de jaarlijkse vrijstelling. U mag uw kind dit jaar dus niet óók nog € 6.604 schenken. Is uw kind ouder dan 40 jaar, maar is zijn of haar partner jonger dan 40 jaar, dan mag ook gebruik gemaakt worden van de specifieke vrijstelling.

Vrijstelling eigen woning

Schenkingen ten behoeve van een aankoop van een eigen woning zijn in 2021 vrijgesteld tot een bedrag van € 105.302. Deze vrijstelling geldt niet alleen voor uw kinderen, maar voor iedereen, dus ook voor uw kleinkinderen.

Er geldt wel een aantal voorwaarden, waarvan de belangrijkste is dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud is. Indien u de schenking betaalt vanuit uw privévermogen, dan vermindert de schenking uw vermogen in box 3 met hetzelfde bedrag.

Een schenking in 2021 moet uiterlijk in 2023 gebruikt worden voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning. Schenken van de ‘jubelton’ kunt u maar 1 keer aan dezelfde persoon doen. Ook dient u zich ervan bewust te zijn, dat voor de schenking eigen woning overgangsrecht bestaat voor het geval u reeds eerder van de verhoogde vrijstelling gebruik heeft gemaakt.

Heeft u vragen over belastingvrij schenken, neem dan contact op.

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Lees alle columns van Profinis in ons dossier Financieel.

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement
  
Lees ook
What you see is what you get?

What you see is what you get?

Het idee is dat onze belastingtarieven transparant zijn. Helaas niet. Hieronder een korte uiteenzetting over de effectieve belastingdruk gebaseerd op het aangenomen Belastingplan 2023 en voorbeelden uit de fiscale adviespraktijk.

Liquiditeitsvoordeel

Liquiditeitsvoordeel

Om investeringen aan te jagen heeft het kabinet besloten om voor het belastingjaar 2023 een aantal maatregelen voor het MKB in te voeren. Eén van de maatregelen is het willekeurig afschrijven op aangewezen bedrijfsmiddelen.

Jubelton exit

Jubelton exit

Om oneerlijke concurrentie in de woningmarkt tegen te gaan is in het wetsvoorstel Belastingplan 2023 een behoorlijke versobering van de schenkingsvrijstelling eigen woning aangekondigd. Wat zijn de plannen?