Laatste mogelijkheid TVL?!

Profinis_Gerrit van den Berg

Het was de verwachting dat er door de coronacrisis veel bedrijven failliet zouden gaan. Als tegemoetkoming heeft de overheid de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)-regeling in het leven geroepen. Check of u voldoet aan de voorwaarden.

De TVL is verdeeld in vier tijdvakken. Het eerste tijdvak liep van juni tot september 2020. Momenteel is de TVL Q2 2021 nog actief. Heeft uw bedrijf meer dan 30% omzetverlies in het 2e kwartaal van 2021 vergeleken met het 2e kwartaal van 2019, dan kunt u in aanmerking komen voor 100% subsidie van het verschil tussen de berekende vaste lasten van het omzetverlies. U dient dan wel minimaal € 1.500 berekende vaste lasten per kwartaal te hebben. Dit was eerst € 3.000, maar vanaf TVL Q1 2021 is dit bedrag verlaagd.

Sectorspecifieke opslagen worden automatisch bij de TVL berekend. Qua vaste lasten moet u denken aan bijvoorbeeld huur, pacht, verzekeringen en dergelijke. Loonkosten horen hier niet bij. Deze worden gecompenseerd door de NOW regeling. Uw bedrijf moet vóór 15 maart 2020 opgericht zijn en ingeschreven staan in het KVK Handelsregister. Uw bedrijf dient een fysieke vestiging in Nederland te hebben. Ook niet-mkb-bedrijven met meer dan 250 werknemers hebben inmiddels toegang tot de TVL.

De werkelijke vaste lasten zijn niet bepalend. Het percentage vaste lasten van uw onderneming is afhankelijk van de sector waarin u onderneemt. Er is per sector op basis van cijfers van het CBS bepaald welk percentage aan vaste lasten gebruikelijk is in uw sector. Het percentage vaste lasten voor de SBI -code 0311 ‘zee- en kustvisserij’ is bijvoorbeeld vastgesteld op 20%. Enkele bedrijven en instellingen zijn uitgesloten, zoals bijvoorbeeld overheidsbedrijven. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen hoofd- en nevenactiviteit.

Uiterste aanvraagdatum

Voorwaarde is dat het bedrijf op basis van de hoofdactiviteit toegang heeft tot de TVL. De aanvraagtermijn voor de TVL is op verzoek verruimd. Uiterste aanvraagtermijn voor TVL Q2 2021 was op moment schrijven van dit artikel nog niet bekend. Het minimum subsidiebedrag bedraagt € 1.500. Mkb-bedrijven tot 250 werknemers ontvangen een subsidie van maximaal 550.000 euro. Niet-mkb-bedrijven ontvangen maximaal 600.000 euro.

Overige bepalingen en aanvragen

Er geldt als eis, dat er minstens 1 vestiging van de onderneming een ander adres heeft dan het privéadres. Ook een vestiging die los staat van de privéwoning en een eigen opgang of toegang heeft voldoet. Omdat dit voor bepaalde sectoren problemen opleverde zijn er een aantal uitzonderingen op de vestigingseis. Te denken valt bijvoorbeeld aan zee- en kustvaart (SBI-code 50.20).

Per bedrijf geldt een maximum bedrag aan totale overheidssteun van € 800.000 na ontvangst van TVL. Sommige ontvangsten, zoals de NOW, tellen niet mee in dit bedrag. De aanvraag dient tijdig te gebeuren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De subsidie kunt u zelf of door een gemachtigde laten aanvragen. Dat kan alleen als u bij de KvK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van de onderneming. Schakel anders uw adviseur in voor hulp.

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Lees alle columns van Profinis in ons dossier Financieel.

Altijd op de hoogte blijven? 

Neem een abonnement
  
Lees ook
What you see is what you get?

What you see is what you get?

Het idee is dat onze belastingtarieven transparant zijn. Helaas niet. Hieronder een korte uiteenzetting over de effectieve belastingdruk gebaseerd op het aangenomen Belastingplan 2023 en voorbeelden uit de fiscale adviespraktijk.

Nieuwe Hygiënecode voor visdetailhandel

Nieuwe Hygiënecode voor visdetailhandel

Vanaf 15 mei 2023 geldt de nieuwe Hygiënecode voor de vis­detailhandel. Een Hygiënecode is een gids voor bedrijven die met voedsel omgaan. De nieuwe code is uitgewerkt en opgesteld door de VNV.

Food Technology 2023 voor de visbranche

Food Technology 2023 voor de visbranche

Op Food Technology komen de werelden van food, beverage en technologie samen. Dit event op 12 en 13 april in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch biedt naast een uitgebreide beursvloer een vol programma met seminars en lezingen. Welke programmaonderdelen zijn interessant voor de visbranche?