Nieuwe regels verliesverrekening VPB

Profinis_Gerrit van den Berg

Vanaf 1 januari 2022 gaan er nieuwe regels gelden voor verliesverrekening in de vennootschapsbelasting (VPB). In dit artikel leest u over de veranderingen.

Verliezen zijn verrekenbaar met winsten uit het verleden en winsten in de toekomst. Verrekening van verliezen is beperkt in de tijd. Zo konden tot en met 2018 verliezen in de vennootschapsbelasting 1 jaar terug worden verrekend en negen jaar vooruit. De termijn voor voorwaartse verliesverrekening is vanaf 2019 beperkt tot zes jaar. Omdat dit nadelige gevolgen kan hebben, wordt een verlies uit 2019 eerder verrekend dan verliezen uit 2017 en 2018. Een verlies uit 2020 wordt eerder verrekend dan een verlies uit 2018.
Vanaf 2022 gaat de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting wijzigen. Dit geldt niet voor belastingplichtigen die onder de inkomstenbelasting vallen. Per 1 januari 2022 zullen verliezen in de vennootschapsbelasting tot € 1 miljoen onbeperkt voorwaarts en voor een jaar achterwaarts verrekenbaar zijn. Zijn er meer dan € 1 miljoen aan verrekenbare verliezen? Dan vindt verliesverrekening in een jaar plaats tot €1 miljoen vermeerderd met 50 % van de belastbare winst nadat die winst is verminderd met €1 miljoen. Voor alle op 31 december 2021 nog niet verrekende verliezen vanaf 2013, zal het nieuwe regime van de verliesverrekening gaan gelden. Verliezen van vóór 2013 blijven maximaal negen jaar verrekenbaar en kunnen dus wel verdampen indien deze verliezen niet worden verrekend met de resultaten tot 2022. Wanneer u nog verliezen van voor 2013 hebt, dan is het aan te bevelen om te kijken of er mogelijkheden zijn om deze verliezen toch te kunnen verrekenen.

Voorbeeld

Een belastingplichtige voor de vennootschaps-belasting lijdt in 2020 een verlies van € 2 miljoen en in 2021 een verlies van € 3 miljoen. Gemakshalve stellen we dat het verlies uit 2020 niet verrekend kan worden met 2019. De totale verrekenbare verliezen bedragen dus € 5 miljoen. In 2022, 2023 en 2024 heeft de belastingplichtige een belastbare winst van respectievelijk € 4 miljoen, € 1,5 miljoen en € 1 miljoen.
Van de totale verrekenbare verliezen wordt in 2022 ten eerste een bedrag van € 1 miljoen aan verlies verrekend. Voor het restant worden de verliezen verrekend tot een bedrag van 50% van € 3 miljoen, zijnde € 1,5 miljoen. Het belastbare bedrag na verliesverrekening bedraagt in 2022 € 1,5 miljoen. Er resteert ultimo 2022 een bedrag van € 2,5 miljoen aan niet-verrekende verliezen dat kan worden verrekend in een volgend jaar. In 2023 wordt ten eerste een bedrag van € 1 miljoen van de nog verrekenbare verliezen verrekend. Voor het overige wordt een bedrag van 50 % van € 500.000, zijnde € 250.000, aan verliezen verrekend. Het belastbare bedrag na verliesverrekening bedraagt in 2023 € 250.000. Er resteert ultimo 2023 een bedrag van € 1,25 miljoen aan niet-verrekende verliezen dat kan worden verrekend in een volgend jaar. In 2024 kan van de verliezen € 1 miljoen verrekend worden. Het belastbare bedrag na verliesverrekening in 2024 bedraagt nihil. Er resteert ultimo 2024 een bedrag van € 250.000 aan niet-verrekende verliezen dat kan worden verrekend in een volgend jaar.

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Lees alle columns van Profinis in ons dossier Financieel.

Lees ook
Laatste mogelijkheid TVL?!

Laatste mogelijkheid TVL?!

Het was de verwachting dat er door de coronacrisis veel bedrijven failliet zouden gaan. Als tegemoetkoming heeft de overheid de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)-regeling in het leven geroepen. Check of u voldoet aan de voorwaarden.

Wetswijzigingen per 1 juli

Wetswijzigingen per 1 juli

We zijn alweer bijna halverwege 2021. Wetgeving is constant aan wijziging onderhevig. Per 1 juli zullen er weer verschillende wijzigingen van kracht worden. Drie belangrijke wetswijzigingen vat ik hieronder kort samen.

Winstgevende plannen - In 7 stappen een financieel gezond bedrijf

Winstgevende plannen - In 7 stappen een financieel gezond bedrijf

Hoe zou het zijn als winst iets is waar je als ondernemer invloed op hebt en wat je als ondernemer kunt managen? Zodat je wel die vrijheid ervaart waarnaar je verlangt en je de impact kunt maken die je voor ogen had? Deze vraag vormt de basis voor het boek ‘Winstgevende plannen’ van Femke Hogema.