To BIK or not to BIK?

Profinis_Gerrit van den Berg

Het kabinet wil met de nieuwe Baangerelateerde investeringskorting (BIK), bedrijven stimuleren om tijdens de coronacrisis te blijven investeren. De meningen zijn verdeeld over het nut van deze regeling.

Inzet van deze tijdelijke regeling, waarvoor in totaal € 4 miljard wordt gereserveerd, is dat bedrijven ook tijdens de crisis blijven investeren in nieuwe machines e.d. en investeringen naar voren halen die ze anders zouden uitstellen. Volgens staatssecretaris Vijlbrief worden van alle investeringen in ons land 80 tot 85% in Nederland gedaan door de private sector. Door de crisis wordt verwacht dat deze investeringen zullen afnemen met € 10 miljard.

Dat is een grote terugval, terwijl deze investeringen nu juist hard nodig zijn voor de economie. Daarom is besloten om een tijdelijke investeringskorting te introduceren. Bedrijven kunnen de korting verrekenen met de loonheffing. Hierdoor wordt eenzelfde investering voor alle bedrijven (met voldoende werknemers) gelijk behandeld en komt de regeling niet alleen ten gunste van bedrijven die winst maken. De regeling houdt na 31 december 2022 op te bestaan.

Hoe werkt het?

De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen, waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of na 1 oktober 2020. Daarbij moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.

De korting is als volgt vormgegeven:

  • Bij investeringen tot € 5.000.000 per kalenderjaar krijgen bedrijven een korting van 3% van het investeringsbedrag.
  • Bij investeringen boven € 5.000.000 krijgen bedrijven een korting van 2,44% van het investeringsbedrag.
  • Voor alle aanvragen geldt daarnaast een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag.
  • Voor kleinere investeringen (door het MKB) kunnen de KIA en de BIK samengaan.
  • Bedrijven die groene investeringen doen, kunnen profiteren van de BIK in combinatie met de EIA, MIA of VAMIL. Hierdoor worden ook groene investeringen nog aantrekkelijker.

Niet alleen de linkse oppositie in de Tweede Kamer maar ook de Raad van State is behoorlijk kritisch op de nieuw voorgestelde wetgeving. Men ziet het - evenals de destijds voorgestelde afschaffing van de dividendbelasting - als een cadeautje aan het bedrijfsleven. Gevreesd wordt dat het met deze regeling dezelfde kant opgaat als de WIR uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Van die regeling werd veelvuldig misbruik gemaakt.

Voor wie?

Kleine ondernemingen die vanwege de corona het water tot aan de lippen staat, zullen van de BIK waarschijnlijk geen gebruik (kunnen) maken. Vraag is ook hoe om te gaan met bedrijven, die geen of weinig werknemers in dienst hebben? Die kunnen investeringen dan niet (volledig) verrekenen met loonheffing. Ook gaan er stemmen op om ‘baangerelateerd’ maar weg te laten uit de benaming.

Kennelijk ziet het op de compensatie van de korting met de loonbelasting en dat het de verwachting is, dat de investeringen banen gaan opleveren. Het lijkt er met name op dat de BIK in de huidige vorm vooral interessant is voor grote bedrijven met voldoende reserves, die toch al van plan waren om te investeren. De tijd zal het leren.

Na schrijven van dit artikel is een aanpassing gekomen in het voorstel. Voor investeringen van € 20.000 tot € 5 miljoen gaat een korting gelden van 3,9%, in plaats van 3% en voor investeringen boven de € 5 miljoen krijgen bedrijven geen 2,44% korting, maar 1,8%. Nu maar wachten op de stemming in de Eerste Kamer.

Profinis

Gerrit van den Berg
Profinis Accountants en Adviseurs
Postbus 110, 8320 AC URK
Tel. 0527 681 726
www.profinis.nl

Lees alle columns van Profinis in ons dossier Financieel.

Lees ook
Visserij in zwaar weer

Visserij in zwaar weer

Volgens de ‘boekhoudkundige’ jaarafsluiting ‘Visserij in Cijfers’ was 2020 voor vissers een rampjaar. De gevolgen van Brexit, corona, windparken en tegenvallende vangsten lieten hun sporen na. Inmiddels is sprake van een daadwerkelijke crisis. Afgelopen weken piekte de gasolieprijs. Vissers vrezen aangekondigd stikstofbeleid en een verbod op bodemvisserij.

Kansen door corona

Kansen door corona

Kansen door corona is een tegendraads boek dat de positieve effecten van de coronacrisis behandelt. Met dit boek brengen Tom Sleeuwaert en Jan Anton Brouwer hulde aan de creativiteit die de coronacrisis aangewakkerd heeft.

Detailhandel kan tot volgende maand bijzonder uitstel van betaling aanvragen

Detailhandel kan tot volgende maand bijzonder uitstel van betaling aanvragen

Ondernemers uit de detailhandel die door corona hun belastingen niet kunnen betalen, kunnen nog tot en met 30 september 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Is er op tijd bijzonder uitstel van betaling aangevraagd, dan belooft de belastingdienst een ruimte betalingsregeling voor de belastingen waarvoor uitstel is verkregen. Die betalingsregeling...