Vissersbond

Column van Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Vissersbond

 • Investeren in duurzame IJsselmeervisserij

  Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet aangenomen werd. Tot op dat moment was de Zuiderzee het domein van de visserij en de beroepsvaart. Toekomstige ontwikkelingen als klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie brengen in de komende decennia veel dynamiek in het gebied teweeg. Lees verder →

 • Waterstof als energiedrager

  Voor waterstof is duurzame energie nodig. Het is geen nieuw gegeven dat vissers van de Noordzee zich in het algemeen ergeren aan de hoeveelheid windmolens die op de Noordzee worden gebouwd. Zij zien de windmolens als een bedreiging omdat je op die locaties niet meer kunt vissen. Lees verder →

 • Energie en de toekomst van de visserij

  ‘Energie en onze toekomst’ is een boek uit de hoek van Robert en Rudolf Das, een ééneiige tweeling. De broers zijn lange tijd onze nationale futurologen geweest. Zij tekenden samen creaties van gebouwen en voertuigen die nog niet bestonden. Lees verder →

 • Luchthavenpolder

  Een nationaal vliegveld; enkelen hebben de mond vol over een luchthaven in de Noordzee, anderen zijn van mening dat vliegveld Lelystad een grotere kans moet krijgen. Een compleet ‘out of the box’ gedachte kwam onlangs in het nieuws: stop met het vliegen binnen Europa. Dat… Lees verder →

 • windenergie

  Windenergie

  Ons Kabinet sloot het energieakkoord, waarin men kiest voor investeringen in windenergie en het sluiten van oudere kolencentrales. In 2023 moet er windenergie zijn om alle Nederlandse huishoudens van stroom te voorzien. Lees verder →

 • De vergadertijgers van Europa

  1

  In 2006 ondertekenden meer dan één miljoen Europeanen een petitie die een eind moest maken aan de zinloze verspilling van belastinggeld. De burgers hadden hun buik vol van de grootdoenerij van de ambtenaren in Straatsburg. Iedere maand vindt er een verhuizing plaats tussen Brussel en… Lees verder →

 • Effectief vergaderen

  1

  Overleg met veel lange monologen leidt niet tot ideeën. Als sprekers kort aan het woord zijn, gebeurt dat wel. Vergaderen kost jaarlijks vele miljarden euro’s aan salarissen. Lees verder →

 • Genoeg is genoeg

  Onlangs is er een scenariostudie voor de Noordzee gepubliceerd. Er is heel veel ruimtebeslag van de gebruiksfuncties op de Noordzee. Lees verder →