Vissersbond

Column van Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Vissersbond

 • nooit meer slachten

  Nooit meer slachten?

  ‘Schoon vlees’ is de letterlijke vertaling van de titel van het boek ‘Clean meat’ van de Amerikaanse schrijver Paul Shapiro, verschenen in januari 2018. Iedereen geniet van een lekker stukje vlees. Het is voor Shapiro de vraag of dit voor de gehele wereldbevolking vol te houden is. Lees verder →

 • De groene leugen

  ‘Groene’ leugens komen steeds vaker voor. Er zijn twee soorten. Enerzijds de poging van natuurorganisaties om iets te beschermen wat niet beschermd hoeft te worden. Anderzijds is er de bewering van grote bedrijven dat zij een ‘groene’ verandering hebben gemaakt, maar na enig journalistiek onderzoek blijkt dat dit niet waar is. Dit noemt men ‘greenwashing’. Lees verder →

 • Transitie IJsselmeer

  Dankzij Lelystad, de stad van Ingenieur Lely, kwamen stakeholders op het IJsselmeer tot een overeenkomst van krap €10 miljoen om het grootste waterbekken van Nederland verder te verduurzamen. Lees verder →

 • Johan Nooitgedagt

  Pulsvisserij

  Het is uitermate confronterend dat de pulsvisserij vanuit de Europese Unie op termijn verboden is. Pulsvissen is vissen met hele kleine stroomstootjes waardoor de vis een tijdelijke spierkramp krijgt en in het net komt. Dat is een innovatieve visserij met meer voordelen dan nadelen. Lees verder →

 • Johan Nooitgedagt

  Investeren in duurzame IJsselmeervisserij

  Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet aangenomen werd. Tot op dat moment was de Zuiderzee het domein van de visserij en de beroepsvaart. Toekomstige ontwikkelingen als klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie brengen in de komende decennia veel dynamiek in het gebied teweeg. Lees verder →

 • Waterstof als energiedrager

  Voor waterstof is duurzame energie nodig. Het is geen nieuw gegeven dat vissers van de Noordzee zich in het algemeen ergeren aan de hoeveelheid windmolens die op de Noordzee worden gebouwd. Zij zien de windmolens als een bedreiging omdat je op die locaties niet meer kunt vissen. Lees verder →

 • Energie en de toekomst van de visserij

  ‘Energie en onze toekomst’ is een boek uit de hoek van Robert en Rudolf Das, een ééneiige tweeling. De broers zijn lange tijd onze nationale futurologen geweest. Zij tekenden samen creaties van gebouwen en voertuigen die nog niet bestonden. Lees verder →

 • Johan Nooitgedagt

  Luchthavenpolder

  Een nationaal vliegveld; enkelen hebben de mond vol over een luchthaven in de Noordzee, anderen zijn van mening dat vliegveld Lelystad een grotere kans moet krijgen. Een compleet ‘out of the box’ gedachte kwam onlangs in het nieuws: stop met het vliegen binnen Europa. Dat… Lees verder →

 • windenergie

  Windenergie

  Ons Kabinet sloot het energieakkoord, waarin men kiest voor investeringen in windenergie en het sluiten van oudere kolencentrales. In 2023 moet er windenergie zijn om alle Nederlandse huishoudens van stroom te voorzien. Lees verder →