Wetgeving

Column van Smit & Smit Advocaten

 • Wetgeving

  Algemene voorwaarden: vijf valkuilen

  In de praktijk komen wij vaak algemene voorwaarden tegen. De ervaring leert dat algemene voorwaarden vaak niet aan de wettelijke eisen voldoen, terwijl deze voorwaarden er juist zijn om u als ondernemer zoveel als mogelijk in te dekken tegen risico’s. In dit artikel zetten wij de vijf belangrijkste valkuilen bij het gebruik van algemene voorwaarden voor u op een rij. Lees verder →

 • Wetgeving

  Nevenwerkzaamheden tijdens ziekte

  Regelmatig krijgen wij de vraag hoe het zit met werknemers die naast hun reguliere baan ook nog andere (betaalde) werkzaamheden verrichten. Het kan onwenselijk zijn dat werknemers bijvoorbeeld een eigen onderneming oprichten naast hun ‘gewone’ dienstverband die concurreert met de onderneming van de werkgever. Of er sprake is van een niet-toelaatbaar verbod op nevenwerkzaamheden dient per geval te worden bekeken. Lees verder →

 • Wetgeving

  Slapend dienstverband toch opzeggen

  Onlangs oordeelde de rechter van de rechtbank Den Haag dat een werkgever het dienstverband met een zieke werknemer onmiddellijk moest opzeggen nu het strijd met goed werkgeverschap zal opleveren als in dat geval het dienstverband nog langer slapend zou worden gehouden. Lees verder →

 • Wetgeving

  Sollicitatieperikelen

  Dat werkgevers voorzichtig moeten zijn met hun mededelingen gedurende en na sollicitatie-procedures, blijkt maar weer uit de volgende recente uitspraak van de rechtbank Den Haag. Lees verder →

 • Wetgeving

  Deliveroo uitspraak: wat zijn de gevolgen?

  Op 15 januari 2019 deed de kantonrechter Amsterdam een opmerkelijke uitspraak in de zaak van vakbond FNV tegen Deliveroo. Bezorgers die voor Deliveroo maaltijden bezorgen zijn geen zzp’ers, maar kunnen aanspraak maken op een arbeidsovereenkomst bij het bedrijf. Bovendien valt Deliveroo wel degelijk onder de cao voor beroepsgoederenvervoer. Lees verder →

 • Wetgeving

  Te vaak ziek gemeld

  Werknemers kunnen werkgevers veel kopzorgen bezorgen als het gaat over (overmatige) ziekmeldingen. Wanneer zijn ziekmeldingen terecht en wanneer maken werknemers misbruik van de situatie? Lees verder →

 • Wetgeving

  Ontslag op staande voet

  Het komt helaas regelmatig voor: werknemers die de kantjes ervan af lopen. Bijvoorbeeld door stiekem (zwart) te werken voor derden zonder de werkgever in te lichten. Voor werkgevers kan dat een grond zijn om de werknemer op staande voet te ontslaan. Onderstaand een voorbeeld uit de kappersbranche, maar het kan in elke winkel gebeuren. Lees verder →

 • Wetgeving

  Een hobby naast het werk kan je duur komen te staan

  In de meeste arbeidsovereenkomsten of cao’s staat tegenwoordig een verbod op nevenwerkzaamheden. Dit houdt in dat de werknemer naast zijn huidige werkzaamheden geen andere (on)betaalde werkzaamheden of activiteiten mag verrichten zonder toestemming van de werkgever. Lees verder →

 • Wetgeving

  Wijziging Wet Werk en Zekerheid

  In 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. In deze wet is onder meer bepaald dat werknemers bij een ontslag in veel gevallen aanspraak kunnen maken op een transitievergoeding. Lees verder →

 • Wetgeving

  Gewijzigde Arbowet per 1 juli 2018

  Op 1 juli 2018 was de overgangsperiode van de op 1 juli 2017 ingevoerde Arbowet afgelopen. Dat betekent dat werkgevers en Arbodiensten vanaf dat moment volledig dienen te voldoen aan de nieuwe bepalingen uit de Arbowet. Voldoet u als werkgever aan de nieuwe eisen? Lees verder →