Webinar ‘Praktijkleren in het mbo’

Stage_Pixabay

Foto: Pixabay

VNO-NCW, MKB-Nederland en SBB organiseren op 27 januari het webinar ‘Praktijkleren in het mbo’ om organisaties te informeren over de mogelijkheden van het derde steun- en herstelpakket voor het om- en bijscholen van (nieuwe) medewerkers.

"Hoewel de concretisering van de vergoedings- en subsidieregelingen nog in volle gang is, willen wij u graag in een onlinebijeenkomst bijpraten over de hoofdlijnen", melden VNO-NCW, MKB-Nederland en SBB in het persbericht. Het webinar biedt informatie over de vormen van praktijkleren in het mbo. Het toont hoe nieuwe medewerkers via kortdurende mbo-trajecten worden omgeschoold, zodat zij inzetbaar zijn in een organisatie. Daarnaast informeert het webinar over het derde steun- en herstelpakket.

Deze voorlichtingsbijeenkomst is gericht op leerbedrijven, brancheorganisaties en O&O-fondsen. Ook als een ondernemer geen erkend leerbedrijf heeft, maar wel openstaat voor het opleiden van (nieuwe) werknemers, is de voorlichting interessant.

Belangstellenden kunnen zich online aanmelden.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T3y5lL5XeE23mNdlB7ZQ5S_75DtboZxAmpRLsDy2OIhUNllXWDhZSU9IUjY3UEhYVlFVVTIxUlFPTi4u