MSC-keurmerk nog stap te ver voor pulsvisserij

Nieuwe Vistechnieken

De Nederlandse pulsvisserij op tong en schol, verenigd in de Coöperatieve Visserij Organisatie, komt op dit moment nog niet in aanmerking voor certificering door het Marine Stewardship Council (MSC). Acoura Marine, het bureau dat de certificering beoordeelt, concludeert in een conceptbeoordelingsrapport dat er eerst nog meer onderzoek nodig is.

Leiden door MSC-logo

Steeds meer consumenten laten zich leiden door het MSC-logo bij de aankoop van vis en visproducten. Vandaar dat de vissers graag hadden gezien dat het MSC-keurmerk toegekend zou worden voor vis die is gevangen met pulsvisserij – één van hun nieuwste duurzamere vangstmethodes. Deze methode houdt in dat de platvis met korte elektrische schokjes wordt opgeschrokken van de bodem en zo het net inzwemt. Het conventionele boomkortuig gebruikt hiervoor zogenaamde wekkerkettingen.

Effecten van puls op ecosysteem onvoldoende onderzocht

In het conceptrapport constateert Acoura Marine dat de fysieke bodemimpact van de pulsvisserij duidelijk lager is dan van de conventionele boomkorvisserij en dat het brandstofverbruik een stuk lager is. Maar over de effecten van de elektropuls op het bodemleven is nog onvoldoende bekend. Op dit moment loopt een vierjarig onderzoeksprogramma naar de pulsvisserij van Wageningen Marine Research, dat onder meer het effect van elektrische pulsen op een brede groep organismen onderzoekt. De verwachting is dat deze resultaten in 2019 beschikbaar zijn.

Op goede weg

De Nederlandse pulsvisserij heeft laten onderzoeken of de wijze waarop nu wordt gewerkt en gevist voldoende zou zijn voor het MSC-keurmerk. Het rapport heeft geen onverwachte resultaten opgeleverd en verzekert de sector dat ze op de goede weg is. Het is duidelijk dat pulsvisserij voordelen oplevert voor mens en natuur. Daarnaast maakt het rapport duidelijk op welke gebieden de sector nog werk moet verzetten. Wanneer de openstaande punten zijn opgelost, kan de sector opnieuw een MSC-assessment uitvoeren.

 
Lees ook
Vijf redenen om voor MSC-certificering te kiezen

Vijf redenen om voor MSC-certificering te kiezen

Sinds de zomer 2019 werkt Jan van Keulen voor MSC. Zijn missie is om visspecialisten die kiezen voor duurzaamheid te ondersteunen en zorgen dat MSC een positief onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. Hij geeft vijf redenen om voor MSC-certificering te kiezen.

Visserijquota 2020 vastgesteld

Visserijquota 2020 vastgesteld

De Europese visserijministers en de Europese Commissie bereikten woensdagochtend 18 december in Brussel een akkoord over het visserijquotum voor 2020. Voornamelijk tong en schol – belangrijke commerciële soorten voor de Nederlandse vloot – ontwikkelen zich gunstig. Het kabeljauwquotum is drastisch verlaagd.

MSC investeert in de visspecialist

MSC investeert in de visspecialist

Op de Visbeurs in Spakenburg konden mensen al kennis maken met Jan van Keulen, die sinds de zomer voor MSC werkt. Zijn missie is om visspecialisten die kiezen voor duurzaamheid te ondersteunen en zorgen dat MSC een positief onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. De administratie en regels om aan de MSC standaard te voldoen zijn eenvoudiger gemaakt...