MSC-keurmerk nog stap te ver voor pulsvisserij

Nieuwe Vistechnieken

De Nederlandse pulsvisserij op tong en schol, verenigd in de Coöperatieve Visserij Organisatie, komt op dit moment nog niet in aanmerking voor certificering door het Marine Stewardship Council (MSC). Acoura Marine, het bureau dat de certificering beoordeelt, concludeert in een conceptbeoordelingsrapport dat er eerst nog meer onderzoek nodig is.

Leiden door MSC-logo

Steeds meer consumenten laten zich leiden door het MSC-logo bij de aankoop van vis en visproducten. Vandaar dat de vissers graag hadden gezien dat het MSC-keurmerk toegekend zou worden voor vis die is gevangen met pulsvisserij – één van hun nieuwste duurzamere vangstmethodes. Deze methode houdt in dat de platvis met korte elektrische schokjes wordt opgeschrokken van de bodem en zo het net inzwemt. Het conventionele boomkortuig gebruikt hiervoor zogenaamde wekkerkettingen.

Effecten van puls op ecosysteem onvoldoende onderzocht

In het conceptrapport constateert Acoura Marine dat de fysieke bodemimpact van de pulsvisserij duidelijk lager is dan van de conventionele boomkorvisserij en dat het brandstofverbruik een stuk lager is. Maar over de effecten van de elektropuls op het bodemleven is nog onvoldoende bekend. Op dit moment loopt een vierjarig onderzoeksprogramma naar de pulsvisserij van Wageningen Marine Research, dat onder meer het effect van elektrische pulsen op een brede groep organismen onderzoekt. De verwachting is dat deze resultaten in 2019 beschikbaar zijn.

Op goede weg

De Nederlandse pulsvisserij heeft laten onderzoeken of de wijze waarop nu wordt gewerkt en gevist voldoende zou zijn voor het MSC-keurmerk. Het rapport heeft geen onverwachte resultaten opgeleverd en verzekert de sector dat ze op de goede weg is. Het is duidelijk dat pulsvisserij voordelen oplevert voor mens en natuur. Daarnaast maakt het rapport duidelijk op welke gebieden de sector nog werk moet verzetten. Wanneer de openstaande punten zijn opgelost, kan de sector opnieuw een MSC-assessment uitvoeren.

 
Lees ook
Visbeurs 2019:  ‘Het is vis wat de pot schaft’

Visbeurs 2019: ‘Het is vis wat de pot schaft’

De Spakenburgse Visbeurs is het tweejaarlijkse feest voor de visbranche. “Het is vandaag vis wat de pot schaft’, aldus voorzitter Ruud van Diermen van de Spakenburgse Vishandels Vereniging, die de beurs in de oneven jaren organiseert. “We hangen de vlag niet halfstok, ondanks alle uitdagingen. We gaan vol vertrouwen de toekomst in.”

Meer Noordzeevis met MSC duurzaamheidslabel

Meer Noordzeevis met MSC duurzaamheidslabel

Visserijorganisaties uit Nederland, Denemarken, Zweden en Duitsland werkten samen om diverse visserijsoorten te laten (her)certificeren onder het duurzaamheidslabel van Marine Stewardship Council (MSC). De certificaten werden 31 oktober gepubliceerd. Dit betekent nog meer duurzame vis met het blauwe MSC-etiket.

Minister Schouten vraagt Europees Hof pulsverbod ongedaan te maken

Minister Schouten vraagt Europees Hof pulsverbod ongedaan te maken

Minister Carola Schouten is naar het Europees Hof gestapt om het verbod op de pulsvisserij ongedaan te maken. Dat heeft ze door middel van een brief aan de Kamer laten weten, meldden verschillende media.