Aantal viswinkels stabiel sinds 2016

Vistafel_Vismagazine 9-2019

In tien jaar tijd is het aantal viswinkels volgens cijfers van het CBS met 27 procent toegenomen. Sinds het jaar 2016 is het aantal visspeciaalzaken echter gestabiliseerd. De groei van het aantal viswinkels was het sterkst in Zuid-Holland. Procentueel gezien was de toename het sterkst in de provincie Utrecht. Het landelijk gemiddeld aantal inwoners per viswinkel bedraagt 20.300 inwoners. Het aantal inwoners per viswinkel is in de provincie Zeeland het kleinst en in Limburg het grootst.

Tekst en afbeeldingen: Marktdata.nl

Aantal visspeciaalzaken

Het aantal vestigingen van viswinkels is in Nederland de afgelopen tien jaar met 180 toegenomen tot 850 in het jaar 2019. Dat komt neer op een toename van 27 procent over de afgelopen tien jaar. Sinds het jaar 2016 schommelt het aantal winkels rond de 860. Onderstaand figuur toont de ontwikkeling van het aantal vestigingen van visspeciaalzaken in Nederland over de periode 2007-2019.


Aantal vestigingen van viswinkels (bron: CBS)
*) voorlopige cijfers

Aantal viswinkels per provincie

Onderstaand figuur toont het aantal viswinkels per provincie in het jaar 2019.


Aantal vestigingen van viswinkels per provincie 2019 (bron: CBS)

De provincie Noord-Holland telt met 200 vestigingen het grootste aantal viswinkels in Nederland. De top-3 wordt gecompleteerd door Zuid-Holland en Noord-Brabant. Flevoland, Drenthe en Groningen hebben met ieder 20 winkels het minste aantal visspeciaalzaken.

Toename aantal viswinkels in Zuid-Holland het grootst

Onderstaand figuur toont de mutatie van het aantal viswinkels per provincie in het jaar 2019 ten opzichte van het jaar 2009. Het betreft dus de verandering van het aantal vestigingen per provincie over de afgelopen tien jaar.


Mutatie aantal vestigingen van viswinkels per provincie 2009-2019 (bron: CBS)

De groei van het aantal viswinkels over de afgelopen tien jaar zien we, met uitzondering van Groningen en Limburg, in alle provincies terug. De toename was het sterkst in de provincie Zuid-Holland. In deze provincie nam het aantal viswinkels met 55 toe. In de provincie Groningen was er sprake van een afname van 5 vestigingen. Overigens werkt het CBS met afgeronde cijfers van vijftallen. Zuid-Holland heeft volgens bovenstaand figuur de sterkste groei van het aantal winkels, maar omdat het aantal winkels in deze provincie ook al erg groot is, is het zinvol om naar de procentuele verandering van het aantal vestigingen te kijken. Onderstaand figuur toont de procentuele mutatie van het aantal viswinkels per provincie in het jaar 2019 ten opzichte van het jaar 2009.


Procentuele mutatie aantal vestigingen van viswinkels per provincie 2009-2019 (bron: CBS)

Bij de procentuele mutatie van het aantal viswinkels per provincie blijkt dat de mutatie in Zuid-Holland ruim boven het landelijk gemiddelde ligt. De sterkste procentuele toename van het aantal viswinkels in de afgelopen tien jaar heeft in de provincie Utrecht plaatsgevonden. In deze provincie nam het aantal vestigingen met 50 procent toe. In de provincie Groningen nam het aantal winkels met 20 procent af. In Limburg bleef het aantal viswinkels onveranderd.

Ontwikkeling aantal inwoners per provincie

Naast de verandering van het aantal winkels per regio in de afgelopen tien jaar heeft de bevolkingsomvang in dezelfde periode ook niet stilgestaan. Onderstaande figuren tonen het aantal inwoners per provincie in 2019 en de procentuele mutatie ten opzichte van het jaar 2009. In deze tien jaar is het aantal inwoners in Nederland gestegen van 16.485.787 in 2009 tot 17.282.163 in 2019. Dat is een toename van bijna 800.000 inwoners.


Aantal inwoners per provincie 2019 (bron: CBS)


Procentuele mutatie aantal inwoners per provincie 2009-2019 (bron: CBS)

In de afgelopen tien jaar is de bevolking in Nederland met 5 procent toegenomen. De provincies met de sterkste bevolkingsgroei waren Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Limburg is de enige provincie met een bevolkingskrimp. In Friesland, Drenthe en Zeeland was de groei zeer beperkt.

Aantal inwoners per viswinkel

Om bestaansrecht te hebben als detaillist heb je een bepaald aantal inwoners nodig of een voldoende groot verzorgingsgebied. Daarbij speelt de concurrentie met collega-ondernemers ook een rol. Daarvoor is het nuttig om te kijken naar het gemiddeld aantal inwoners per viswinkels. Onderstaand figuur toont het aantal inwoners per viswinkel per provincie in het jaar 2019.


Aantal inwoners per viswinkel per provincie 2019 (bron: CBS)

Het landelijk gemiddeld aantal inwoners per viswinkel is circa 20.300 inwoners. Het aantal inwoners per viswinkel is in de provincie Zeeland het kleinst. Met andere woorden, in deze provincie is het verzorgingsgebied (qua aantal inwoners) van een viswinkel het kleinst. Het grootste potentieel aan klanten per viswinkel is te vinden in de provincie Limburg. In Limburg heeft een gemiddelde viswinkel een verzorgingspotentieel van ruim 44.600 inwoners. Dat is meer dan twee keer het landelijk gemiddelde. Overigens zijn er relatief veel viswinkels in de kustprovincies, die niet alleen bestaan van de bestedingen van de lokale bevolking maar ook een substantieel deel van de omzet realiseren onder toeristen.

Toelichting definities:

Viswinkel:
Viswinkels vallen onder de SBI-code 4723: Viswinkels. Deze klasse omvat winkels in vis, schaal- en weekdieren, eventueel in combinatie met het schoonmaken en voor korte tijd conserveren van vis en/of het in beperkte mate bakken van vis. De SBI-codering is de Nederlandse hiërarchische indeling van economische activiteiten die vanaf 2009 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit.

Vestiging:
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of terreinen, benut door een bedrijf voor uitoefening van de activiteiten. Ieder bedrijf bestaat uit tenminste één vestiging. Meerdere locaties van een bedrijf binnen één postcodegebied worden als één vestiging beschouwd. Aantallen die het CBS vermeldt zijn altijd afgerond op vijftallen.

Bekijk ook het Marketingrapport Viswinkels

Lees ook
Opleiden voor baan van de toekomst

Opleiden voor baan van de toekomst

De vakmensen opleiden die de foodbranche nodig heeft. Daar staat SVO vakopleiding food voor. Daarvoor moet SVO weten met welke ontwikkelingen de branche te maken krijgt en over welke vaardigheden medewerkers in de toekomst moeten beschikken. SVO vroeg The Food Research Company daarom om een onderzoek uit te voeren naar de toekomst van SVO en van de...

Marketingrapport Viswinkels 2019

Marketingrapport Viswinkels 2019

Het Marketingrapport Viswinkels 2019 biedt een actueel en compleet overzicht van de branchestructuur, het inkoopgedrag, de leveranciers en hun marktpositie, het mediagebruik en de ontwikkelingen in de branche van visspeciaalzaken in Nederland.

Vijf redenen om voor MSC-certificering te kiezen

Vijf redenen om voor MSC-certificering te kiezen

Sinds de zomer 2019 werkt Jan van Keulen voor MSC. Zijn missie is om visspecialisten die kiezen voor duurzaamheid te ondersteunen en zorgen dat MSC een positief onderdeel wordt van de bedrijfsvoering. Hij geeft vijf redenen om voor MSC-certificering te kiezen.