Beperking palingvisserij in alle Europese landen

Paling 500 x 376

De Europese Commissie heeft besloten dat de beperking van de palingvisserij vanaf volgend jaar voor alle landen in Europa gelijk is. In Nederland geldt al sinds 2007 dat er gedurende drie maanden in het najaar niet beroepsmatig op paling gevist mag worden. In de landen in de Baltic geldt dezelfde beperking sinds 2018. Met het besluit van de Europese Commissie volgen in 2019 nu ook alle andere Europese staten.

Beperking palingvisserij

Met de aanvullende Europese maatregel, wordt de sport- en beroepsvisserij in Europa op hetzelfde niveau gebracht. Paling komt in heel Europa voor en de bescherming ervan moet dus ook op Europees niveau plaatsvinden. Daarmee kan beter worden berekend of de beschermingsmaatregelen ook effect hebben.

Alex Koelewijn van Stichting Dupan: “De palingstand verdient een goed beschermingsniveau. Je moet afspraken met elkaar maken over de hoeveelheid die je verantwoord kunt benutten. Onbeperkte visserij kan op geen enkele vissoort, dus ook niet op paling. Nu de visserij voldoende is teruggebracht, wordt het tijd dat Europa ook de regelgeving rond waterbeheer aanscherpt. Het Europese leefgebied voor paling moet beter worden gemanaged. Er zijn teveel dijken, dammen, sluizen en waterkrachtcentrales die niet of nauwelijks te passeren zijn voor palingen op hun trektocht”.

Stichting Dupan

Volgens Stichting Dupan biedt de Europese Aalverordening, zoals deze sinds 2009 van kracht is, voldoende bescherming voor paling. Alleen worden veel van de afspraken in dat plan, zoals een goede controle op de visserij en aanpassing van de waterwerken om de leefgebieden beter bereikbaar te maken, in veel landen onvoldoende nageleefd. Met een goede traceerbaarheid en goed waterbeheer kunnen nog grote stappen vooruit worden gemaakt.

Dupan is het samenwerkingsverband van palingkwekers (NeVeVi), palingvissers (netVISwerk) en palinghandelaren (NeVePaling) om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. Dupan beheert het Eel Stewardship Fund voor Nederland. Naast het herbevolken van Nederlandse wateren met jonge paling, investeert de stichting met dit fonds in het over de dijk naar zee helpen van volwassen palingen en in gericht wetenschappelijk onderzoek.

Lees ook
Nieuwe krabbenfuik moet walvissen beschermen

Nieuwe krabbenfuik moet walvissen beschermen

Californische krabvissers testen momenteel een nieuw lijnloos visgerei. De vissers ontwikkelden deze nieuwe krabbenfuik samen met marien biologen en technici om de bedreigde bultrugwalvissen voor de kust te beschermen. Dat meldt The New Food Economy. De Bultrugwalvissen migreren ieder jaar van de tropische wateren bij Mexico en Centraal Amerika naar...

Verenigd Koninkrijk ligt op ramkoers met EU

Verenigd Koninkrijk ligt op ramkoers met EU

Als het aan de nieuwe Britse premier Boris Johnson ligt, worstelt het Verenigd Koninkrijk zich zo snel mogelijk los van de Europese Unie, desnoods zonder overeenkomst. Dankzij hem ligt het land al enkele weken op ramkoers met de EU. De visserijsector weet nog niet wat haar te wachten staat.

Zeebodem

Zeebodem

Het lijkt er op dat de Rijksoverheid geld gaat verdienen aan de zeebodem. Niet voor wat er in zit, maar voor wat er op staat. Denk daarbij aan het verhuren van de zeebodem zoals dat feitelijk ook met de mosselpercelen op de Waddenzee het geval is. De waarde van de zeebodem is duidelijk in kaart gekomen nu de windmolens er in steeds groteren getale komen....