Bijvangst in het schap van de supermarkt

Schar

Plus, DekaMarkt en Landmarkt gaan met bijvangst op de markt komen. Dit hebben ze vandaag bekend gemaakt door het ondertekenen van een statement samen met milieuorganisatie Good Fish Foundation. De supermarkten laten hiermee zien dat ook minder bekende vissoorten uit de Noordzee een plek verdienen in het schap en op ons bord. TV-kok Yvette van Boven steunt deze actie en helpt mee in de speciaal ingerichte bijvangstkraam op de populaire vrijdagmarkt in Amstelveen.

Bijvangst

Bij de visserij op schol en tong belanden ook onbekendere vissoorten zoals schar, wijting en steenbolk in het net. Er is weinig vraag naar deze vissen en vissers verdienen er weinig aan. Een kilo sliptong brengt bijna tien keer zo veel op als een kilo schar.

In een marktkraam is meestal wel een behoorlijke variatie aan Noordzeevis te vinden. Maar de meeste Nederlanders kopen hun vis in de supermarkt, waar de diversiteit aan vissoorten beperkter is. Door de onbekendere Noordzeevis ook in de supermarkt aan te bieden, wordt een grotere groep consumenten bereikt en geïnformeerd. De Good Fish Foundation: "Als consumenten deze vis meer gaan eten hoeft er minder hard op tong en schol gevist te worden, en wordt verspilling tegengegaan".

Volgens het Reformatorisch Dagblad worden de onbekende vissoorten nu geëxporteerd naar het buitenland. De cijfers van VisNed tonen dat op de Nederlandse visafslagen jaarlijks 6000 ton bijvangst wordt aangevoerd. Daarvan gaat 99 procent de grens over. Ook als de binnenlandse consumptie door initiatieven van restaurants en supermarkten vervijfvoudigd, wordt nog steeds het overgrote deel geëxporteerd.  Het 'positieve effect' op de prijzen die de vissers voor hun vangst ontvangen is volgens de krant ook minimaal.

Supermarkt

In 2017 en 2018 zijn deze supermarkten bezig met doorontwikkeling van een bijvangstconcept en productontwikkeling. In een statement zeggen de supermarkten "Onderschrijvende supermarkten gaan zich in 2017/2018 inspannen om bijvangst uit MSC-visserij, met positief advies op de 'bijvangstwijzer' van Good Fish Foundation, onder de aandacht te brengen van hun klanten. Onderschrijvers ondersteunen projecten ter bevordering van een MSC-label voor bijvangstsoorten en verbetering van vistechnieken."

De afgelopen jaren hebben de Nederlandse supermarkten op het gebied van duurzame vis grote stappen gemaakt door zoveel mogelijk vis met het duurzame MSC-keurmerk en het verantwoorde ASC-label in de schappen te leggen. De onbekende Noordzeevissoorten hebben dit certificaat nog niet. De supermarkten nemen hun bijvangst daarom af van MSC-gecertificeerde scholvisserijen.

   
Lees ook
Good Fish Foundation: "Meer ambitie nodig om paling te redden"

Good Fish Foundation: "Meer ambitie nodig om paling te redden"

Er is meer ambitie nodig om de Europese paling te redden. De Europese regelgeving is nog niet effectief genoeg en de implementatie in de EU-lidstaten moet worden verbeterd. Dat zegt de Good Fish Foundation naar aanleiding van de evaluatie van de Europese Aalverordening.

Vega(n) is de trend op Horecava 2020

Vega(n) is de trend op Horecava 2020

Voedselverspilling, veggie & vegan(istisch). Deze drie trends vormen de voedingsbodem voor de Horecava 2020 in Amsterdam. Vismagazine ontdekt veganistische visproducten, proeft duurzame visnacks en maakt kennis met een initiatief om bijvangst van Noordzeevis op de horecakaart te zetten.

Rivierkreeft: exoot uit de sloot

Rivierkreeft: exoot uit de sloot

De rode Amerikaanse rivierkreeft verspreidt zich in hoog tempo over de Nederlandse wateren. Deze exoot mag niet zomaar gevangen worden; een aantal beroepsvissers heeft een vangstvergunning. Opeten lijkt een optie om de ‘plaag’ tegen te gaan.