CBS nuanceert rapport over Noordzee

Visserij Noordzee

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde samen met het Wereld Natuur Fonds (WNF) op 30 oktober het Living Planet Rapport. Hierin wezen ze de visserij met de boomkor aan als een van de hoofdoorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit van de Noordzee. Na kritiek van onder andere Wageningen Marine Research en de Nederlandse Vissersbond nuanceert het CBS deze conclusie.

In de nieuwe versie staat nu dat 'visserij en klimaatveranderingen regelmatig worden genoemd als oorzaken van veranderingen in de zoute natuur van Nederland.' Ook is de kop '30 procent minder dieren in Noordzee' vervangen door 'Biodiversiteit in Noordzee achteruit'. Volgens De Telegraaf nuanceert het WNF het rapport niet. Een woordvoerster zegt "voor 100 procent" achter de conclusies te staan.

Kritiek

Het rapport kreeg veel kritiek van Wageningen Marine Research en verschillende vissersorganisaties. Ook dienden het CDA, ChristenUnie en SGP kamervragen in.

Wageningen Marine Research was zeer kritisch. Onderzoeker Ingrid Tulp zegt in het Reformatorisch Dagblad dat het CBS en het WNF "op een 'simplistische' manier conclusies hebben getrokken uit gegevens die door WMR zijn verzameld. Aan de trends in de monitoring van diersoorten zouden CBS en WNF 'klakkeloos' oorzaken hebben opgehangen".

Voorzitter van de Nederlandse Vissersbond Johan Nooitgedagt in De Telegraaf: "Het is te makkelijk om één beroepsgroep aan te wijzen als boosdoener”. Hij wijst op andere elementen die invloed hebben op het zeeleven. Zoals de opkomst van grote windparken op zee, de zandwinning die op grote schaal plaatsvindt en dat er voor veertig procent van de Nederlandse Noordzee vergunning verleend is voor het opsporen en winnen van olie en gas.

Lees ook:

Lees ook
Machinaal strippen van schol biedt soelaas

Machinaal strippen van schol biedt soelaas

Het handmatig strippen van schol op zee is vaak onderhevig aan kritiek van viskopers. Zij zien soms grote verschillen per partij waarbij zelfs het verlies van visvlees aan de orde is. Het gebruik van een stripmachine voor schol kan in dat geval soelaas bieden.

Plannen voor herstructurering vissersvloot

Plannen voor herstructurering vissersvloot

“De kottervissers op de Noordzee kampen met een aantal grote vraagstukken. Het pulsverbod, het coronavirus, de aanlandplicht, de sluiting van gebieden voor windparken en natuur en ook onzekerheden omtrent de Brexit maken het toekomstperspectief voor de vloot onzeker. Dit alles vraagt om een langetermijnaanpak om ook in de toekomst duurzaam en economisch...

Kantoortuin

Kantoortuin

Sinds de uitbraak van Covid-19 is het kantoor van de Nederlandse Vissersbond is gewoon open gebleven en was de kernbemanning elke dag aanwezig. Op meer dan anderhalve meter afstand van elkaar en dat is goed te doen, dankzij het slimme ontwerp van ons kantoor.