CBS nuanceert rapport over Noordzee

Visserij Noordzee

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde samen met het Wereld Natuur Fonds (WNF) op 30 oktober het Living Planet Rapport. Hierin wezen ze de visserij met de boomkor aan als een van de hoofdoorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit van de Noordzee. Na kritiek van onder andere Wageningen Marine Research en de Nederlandse Vissersbond nuanceert het CBS deze conclusie.

In de nieuwe versie staat nu dat 'visserij en klimaatveranderingen regelmatig worden genoemd als oorzaken van veranderingen in de zoute natuur van Nederland.' Ook is de kop '30 procent minder dieren in Noordzee' vervangen door 'Biodiversiteit in Noordzee achteruit'. Volgens De Telegraaf nuanceert het WNF het rapport niet. Een woordvoerster zegt "voor 100 procent" achter de conclusies te staan.

Kritiek

Het rapport kreeg veel kritiek van Wageningen Marine Research en verschillende vissersorganisaties. Ook dienden het CDA, ChristenUnie en SGP kamervragen in.

Wageningen Marine Research was zeer kritisch. Onderzoeker Ingrid Tulp zegt in het Reformatorisch Dagblad dat het CBS en het WNF "op een 'simplistische' manier conclusies hebben getrokken uit gegevens die door WMR zijn verzameld. Aan de trends in de monitoring van diersoorten zouden CBS en WNF 'klakkeloos' oorzaken hebben opgehangen".

Voorzitter van de Nederlandse Vissersbond Johan Nooitgedagt in De Telegraaf: "Het is te makkelijk om één beroepsgroep aan te wijzen als boosdoener”. Hij wijst op andere elementen die invloed hebben op het zeeleven. Zoals de opkomst van grote windparken op zee, de zandwinning die op grote schaal plaatsvindt en dat er voor veertig procent van de Nederlandse Noordzee vergunning verleend is voor het opsporen en winnen van olie en gas.

Lees ook:

Lees ook
MSC-certificatie voor Europeese visserij op horsmakreel in Zuidelijke Grote Oceaan

MSC-certificatie voor Europeese visserij op horsmakreel in Zuidelijke Grote Oceaan

De Europese visserij op de horsmakreel in het zuidelijke deel van de Grote Oceaan heeft een nieuwe stap gezet op het gebied van verduurzaming. Na een onderzoeksperiode van 15 maanden krijgt deze European South-Pacific Jack Mackerel de MSC-certificatie.

Nieuw Europees COVID-19 steunpakket voor visserij

Nieuw Europees COVID-19 steunpakket voor visserij

Na een dringende oproep vanuit de sector en de lidstaten heeft de Europese Commissie een nieuw verbeterd pakket aan steunmaatregelen voor de visserij voorgesteld. Belangenorganisatie VisNed is tevreden met het aangekondigde Europese pakket.

Detailhandel en horeca verwachten verslechtering economisch klimaat

Detailhandel en horeca verwachten verslechtering economisch klimaat

De detailhandel en de horeca verwachten dat het economisch klimaat de komende maanden gaat verslechteren.Over de verwachte omzet en personeelssterkte zijn deze ondernemers per saldo nog wel positief, maar minder dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland van het CBS.