CBS nuanceert rapport over Noordzee

Visserij Noordzee

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde samen met het Wereld Natuur Fonds (WNF) op 30 oktober het Living Planet Rapport. Hierin wezen ze de visserij met de boomkor aan als een van de hoofdoorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit van de Noordzee. Na kritiek van onder andere Wageningen Marine Research en de Nederlandse Vissersbond nuanceert het CBS deze conclusie.

In de nieuwe versie staat nu dat 'visserij en klimaatveranderingen regelmatig worden genoemd als oorzaken van veranderingen in de zoute natuur van Nederland.' Ook is de kop '30 procent minder dieren in Noordzee' vervangen door 'Biodiversiteit in Noordzee achteruit'. Volgens De Telegraaf nuanceert het WNF het rapport niet. Een woordvoerster zegt "voor 100 procent" achter de conclusies te staan.

Kritiek

Het rapport kreeg veel kritiek van Wageningen Marine Research en verschillende vissersorganisaties. Ook dienden het CDA, ChristenUnie en SGP kamervragen in.

Wageningen Marine Research was zeer kritisch. Onderzoeker Ingrid Tulp zegt in het Reformatorisch Dagblad dat het CBS en het WNF "op een 'simplistische' manier conclusies hebben getrokken uit gegevens die door WMR zijn verzameld. Aan de trends in de monitoring van diersoorten zouden CBS en WNF 'klakkeloos' oorzaken hebben opgehangen".

Voorzitter van de Nederlandse Vissersbond Johan Nooitgedagt in De Telegraaf: "Het is te makkelijk om één beroepsgroep aan te wijzen als boosdoener”. Hij wijst op andere elementen die invloed hebben op het zeeleven. Zoals de opkomst van grote windparken op zee, de zandwinning die op grote schaal plaatsvindt en dat er voor veertig procent van de Nederlandse Noordzee vergunning verleend is voor het opsporen en winnen van olie en gas.

Lees ook:

Lees ook
Aantal viswinkels stabiel sinds 2016

Aantal viswinkels stabiel sinds 2016

In tien jaar tijd is het aantal viswinkels volgens cijfers van het CBS met 27 procent toegenomen. Sinds het jaar 2016 is het aantal visspeciaalzaken echter gestabiliseerd. De groei van het aantal viswinkels was het sterkst in Zuid-Holland. Procentueel gezien was de toename het sterkst in de provincie Utrecht. Het landelijk gemiddeld aantal inwoners...

Met de kop in de wind

Met de kop in de wind

Het is één van de oudste beroepsgroepen ter wereld: de visserij. Ook Nederland kent een eeuwenoude traditie van het vissersambacht. Nog steeds zijn er traditionele vissersfamilies die al meer dan 300 jaar bestaan. Volgens Gees R. van Hemert, auteur van het boek ‘Met de kop in de wind’, is dit te danken aan de manier waarop...

Vissers blij met visquota maar kwaad op ngo's

Vissers blij met visquota maar kwaad op ngo's

Eind 2020 werden de visquota voor 2020 vastgesteld. Zowel tong als schol ontwikkelen zich goed. Dit betekent dat de Nederlandse vissers in 2020 meer tong en iets minder schol mogen vangen. De vissers zijn blij met de boodschap laat EMK weten, maar ze zijn het geroep van ngo’s over overbevissing meer dan beu.