De CO2-emissie van de visserij

visserij_schip_pixabay

Foto: Pixabay

Partnercontent

Vrijwel alle bedrijven dragen in meer of mindere mate bij aan de wereldwijde CO2-uitstoot. Toch is het vooral de visserij die vaak onder vuur ligt. Zo is er regelmatig een discussie over hoe slecht het is om vis te importeren in plaats van het halen van vis uit eigen zee. Is dit echter wel waar?

CO2-voetafdruk van transport

Het is niet verbazingwekkend dat het vervoeren van vis (of elk ander product) per vliegtuig niet bepaald milieuvriendelijk is. Vis kan echter ook met containerschepen vervoerd worden en volgens onderzoek is dit niet alleen de methode die het CO2-vriendelijkst is, maar ook het efficiëntst. Zelfs wanneer het om diepgevroren vis gaat. Neem bijvoorbeeld transport van kabeljauw naar Londen. Zou het transport vanuit China per schip naar Londen worden vervoerd (17.500 km), dan is de CO2-emissie welgeteld 190 kg equivalent/ton. De snelle rekenaar komt dan uit op 0.01 kg equivalent/ton per kilometer. Zou de kabeljauw per vrachtwagen vanaf Aberdeen (Schotland) naar Londen vervoerd worden (862 km) dan zou dit in 250 kg CO2 equivalent/ton resulteren. (0,29 equivalent/ton per kilometer). Zou men ervoor kiezen met een vliegtuig van IJsland naar Londen (1678 km) te gaan om de vis te brengen, dan resulteert dit in een emissie van 3250 kg equivalent/ton, 1,94 equivalent/ton per afgelegde kilometer. Het vliegtuig is dus overduidelijk een transportmiddel dat het milieu niet ten goede komt. Toch blijkt dat over het algemeen de eigenlijke visvangst verantwoordelijk is voor het grootste percentage van de broeikasgasemissie, tenzij er vliegtuigtransport in het spel is.

Wat is nu beter?

Is het dus per definitie beter om vis niet meer te importeren? Nee, niet per se. Zo blijkt dat de CO2-voetafdruk per gevangen vis in de Noordzee veel hoger is dan de zoetwatervis die in Azië gekweekt wordt en vervolgens diepgevroren met een containerschip naar Rotterdam getransporteerd wordt. Wil men bijvoorbeeld een kilo aan tongetjes vangen met een boomkor, dan is daar gemiddeld al zo’n 4 liter dieselolie voor nodig. Het is dus duidelijk dat de milieubelasting per gevangen vis niet zo makkelijk uit te rekenen is. Wel is duidelijk dat diepvriesvis vaak milieuvriendelijker is dan verse vis.

Bedrijven kunnen hun CO2-voetafdruk verkleinen

Bedrijven kunnen hun CO2-voetafdruk verkleinen door groene energie te produceren. Ook kan men groene energie inkopen door middel van energie vergelijken. De ene leverancier is namelijk duurzamer dan de ander. Daarnaast is het zinvol om op de schepen milieuvriendelijke vriesinstallaties te plaatsen. Ook de bedrijfsvoering kan een verschil maken. Door schepen niet elke week terug te laten varen naar een haven, wordt er veel brandstof bespaard. Hiervoor is wel weer een ruime opslag vereist in (energiezuinige) vriezers.

Lees ook
Rode poon en mul vaker en langer in zuidelijke Noordzee

Rode poon en mul vaker en langer in zuidelijke Noordzee

Pakweg twintig jaar geleden verschenen rode poon en mul alleen in de zomermaanden op de Nederlandse visafslagen. Als bijvangst van boomkorkotters. Beide soorten vertoeven inmiddels steeds vaker en langer in het zuidelijke deel van de Noordzee en zijn niet meer weg te slaan in de afslagen van Urk, IJmuiden en Scheveningen.

Tongvloot snakt naar alternatief - Vangstconcept met waterstralen in de maak

Tongvloot snakt naar alternatief - Vangstconcept met waterstralen in de maak

Sinds het voorjaar wordt op de SCH-63 van rederij Jaczon uit Scheveningen een vangstconcept toegepast dat gebaseerd is op waterstralen. De rederij wil hiermee tong vangen zodat de methoden met wekkerkettingen en pulsmodules niet meer nodig zijn. Deze vangstconcepten staan onder zware druk van ngo’s.

Machinaal strippen van schol biedt soelaas

Machinaal strippen van schol biedt soelaas

Het handmatig strippen van schol op zee is vaak onderhevig aan kritiek van viskopers. Zij zien soms grote verschillen per partij waarbij zelfs het verlies van visvlees aan de orde is. Het gebruik van een stripmachine voor schol kan in dat geval soelaas bieden.