Dupan blij met Europese inperkingen palingvisserij

Paling

Europa gaat aanvullende maatregelen nemen om de palingstand verder te beschermen. Dit blijkt uit de bekendmaking van de vangstquota voor 2018 door de Europese commissie op 13 december. Tijdens het migratieseizoen mag er in alle Europese lidstaten 3 maanden op zee niet gevist worden op palingen groter dan 12 centimeter. Dupan is blij met deze verklaring vanuit Europa.

Het besluit lijkt een antwoord op de oproep van DUPAN voor een veel bredere aanpak, overal in Europa. Dupan wil dat de migratiemogelijkheden en de leefomgeving van paling in Europa snel worden verbeterd. Sinds 2010 werkt Dupan samen met de Sustainable Eel Group (SEG) om overal in Europa natuurbeheerprogramma’s op te zetten. Van de aanleg van aalladders en herbevolking met jonge paling, tot herstel van riviermondingen en oplossing van barrières in de trekroutes.

Niet vissen tijdens migratieseizoen

Tijdens het migratieseizoen trekken geslachtsrijpe schieralen richting de Sargassozee om zich voort te planten. Dit seizoen loopt van 1 september tot en met 31 januari. Met ingang van 2018 mag er in deze periode drie maanden lang niet op paling gevist worden. De Europese lidstaten bepalen zelf welke drie maanden dit moeten zijn. Daarnaast hebben de lidstaten en de Europese Commissie in een gezamenlijke verklaring afgesproken om werk te maken van bestaande aalbeheerplannen, herbevolkingsprojecten te evalueren en illegale export van glasaal te bestrijden.

Nederland nam in 2009 al maatregelen om de paling te beschermen tijdens het migratieseizoen. Sinds 2010 mag er niet op paling gevist worden in de periode dat de paling naar de oceaan trekt. Dit verbod geldt in Nederland niet alleen op zee,  maar ook in zoetwater.

 
Lees ook
Nieuwe krabbenfuik moet walvissen beschermen

Nieuwe krabbenfuik moet walvissen beschermen

Californische krabvissers testen momenteel een nieuw lijnloos visgerei. De vissers ontwikkelden deze nieuwe krabbenfuik samen met marien biologen en technici om de bedreigde bultrugwalvissen voor de kust te beschermen. Dat meldt The New Food Economy. De Bultrugwalvissen migreren ieder jaar van de tropische wateren bij Mexico en Centraal Amerika naar...

Verenigd Koninkrijk ligt op ramkoers met EU

Verenigd Koninkrijk ligt op ramkoers met EU

Als het aan de nieuwe Britse premier Boris Johnson ligt, worstelt het Verenigd Koninkrijk zich zo snel mogelijk los van de Europese Unie, desnoods zonder overeenkomst. Dankzij hem ligt het land al enkele weken op ramkoers met de EU. De visserijsector weet nog niet wat haar te wachten staat.

Zeebodem

Zeebodem

Het lijkt er op dat de Rijksoverheid geld gaat verdienen aan de zeebodem. Niet voor wat er in zit, maar voor wat er op staat. Denk daarbij aan het verhuren van de zeebodem zoals dat feitelijk ook met de mosselpercelen op de Waddenzee het geval is. De waarde van de zeebodem is duidelijk in kaart gekomen nu de windmolens er in steeds groteren getale komen....