Dupan steunt de aanpak palingvisserij in Baltische Zee

Paling

De Europese Commissie stelde 29 augustus een verbod voor op commerciële en sportvisserij in de internationale wateren van de Baltische Zee. Dupan ziet in dit voorstel een duidelijk signaal dat Europa zoekt naar meer bescherming voor de paling. Wel is de stichting ervan overtuigd dat een bredere aanpak van de palingproblematiek succesvoller is.

ICES-advies

Het voorstel van de commissie is gebaseerd op een ICES-advies van mei dit jaar. Volgens dit advies hebben alle maatregelen die de EU vanaf 2007 heeft ingevoerd om de palingstand te beschermen nog niet tot de gewenste resultaten geleid. De palingstand is daarom nog steeds aangemerkt als ernstig bedreigd. De nieuwe voorgestelde maatregel moet de hoeveelheid uittrekkende, geslachtsrijpe palingen van de Baltische Zee naar de oceaan vergroten. Wetenschappers zien de hoeveelheid uitrekkende palingen als belangrijke voorwaarde voor verbetering van de palingstand.

Daarom reden steunt Dupan de gedachte van de commissie achter de voorgestelde maatregel. Maar de stichting vindt dat er een veel bredere aanpak nodig is. Namelijk overal in Europa waar paling voorkomt en niet alleen gericht op visserij. Daarnaast wil Dupan er bij DG Environment op aandringen de migratiemogelijkheden en de leefomgeving van paling in Europa snel te verbeteren.

Natuurbeheerprogramma's

Sinds 2010 werkt DUPAN samen met de Sustainable Eel Group (SEG) om overal in Europa zulke brede natuurbeheerprogramma’s op te zetten. Van de aanleg van aalgoten en uitzet van jongen paling en ‘paling over de dijk’ tot herstel van riviermondingen en oplossing van barrières in de trekroutes.

Geen vissoort is zo wijd verspreid over Europa als de paling. Daardoor vormt deze vis een uiterst goede indicator voor de toestand van rivierdelta’s, zeeën en oceanen. Door verlies van habitat spreekt men over een afname van het aalbestand tot 10 procent van de vorige eeuw. De exacte cijfers ontbreken. Dupan pleit daarom voor diepgaander onderzoek naar de biologische aspecten van paling en de dynamiek van de palingbestanden. Met die kennis kan het beheer van paling effectiever worden ingericht.

Stustainable Eel Standard

In samenwerking met wetenschappers, NGO’s en de sector is een standaard ontwikkeld (de Sustainable Eel Standard) die de palingstand helpt te beschermen en zorgt voor een verantwoorde benutting. Veel landen omarmen deze standaard. Op dit moment ondergaat de Sustainable Eel Standard een onafhankelijke evaluatie ten behoeve van een ISEAL-accreditatie.

Lees ook
Wat wordt het beste Streekproduct van Vlaanderen?

Wat wordt het beste Streekproduct van Vlaanderen?

De Belgische krant Het Laatste Nieuws gaat samen met het Vlaams Centrum voor Agro- & Visserijmarketing op zoek naar het Beste Streekproduct van Vlaanderen. De krant besteedt de komende weken aandacht aan de verschillende producten. Vismagazine licht er een aantal visproducten uit.

De uitzonderlijke smaak van Waddenpaling

De uitzonderlijke smaak van Waddenpaling

Harm Kay en Lonneke Pijnacker vissen samen op Waddenpaling. Beiden gaven onlangs hun baan als vmbo-docent op om zich volledig te richten op hun passie. In Den Oever verwerken en roken zij hun vangst, verzorgen de verkoop en promoten hun ‘rollende rokerij’ voor workshops in het land.

Demonstratie ambachtelijk roken

Demonstratie ambachtelijk roken

Visbedrijf Dilvis in Akersloot opent zaterdag 15 juni de deuren van de rokerij voor het publiek. Bezoekers kunnen met eigen ogen zien hoe het proces van het ambachtelijk paling roken eruit ziet.  Ambachtelijk roken is een eeuwenoud proces om voedsel te conserveren. Van 9.00 tot 15.00 uur laat een rookmeester van Dilvis zien hoe hij op ambachtelijke...