Europees smokkelnetwerk glasaal opgerold

140402 Glasaal te water

Door nauwe samenwerking van de politie in verschillende Europese landen kon een wijdvertakt smokkelnetwerk in glasaal worden opgerold. Alle betrokken smokkelaars werden vorige week gelijktijdig opgepakt tijdens simultane massa-arrestaties in Griekenland, Spanje, Italië en Frankrijk. Het netwerk kon worden opgerold door nauwe samenwerking van politiecorpsen in voornoemde landen onder supervisie van Eurojust.

De smokkelaars worden onder meer beschuldigd van illegale handel in een beschermde diersoort die niet buiten Europa geëxporteerd mag worden. Er hangen hen lange gevangenisstraffen boven het hoofd.

 

Enorme winsten

Bij de politie-invallen werd een bedrag van 7 miljoen euro in beslag genomen: de recente opbrengsten van de smokkelhandel. Met de illegale handel in aal worden enorme winsten gemaakt. Vissers uit de vijf betrokken landen vroegen 500 euro per kilo voor de glasaal. Dat is ver boven de normale verkoopprijs van rond de 150 euro. In onder meer China werd de glasaal verkocht voor een verkoopprijs van rond de 1500 euro. Momenteel wordt door de verschillende landen verder onderzoek gedaan naar witwassen van de smokkelgelden. Het netwerk werd opgerold door middel van onderzoek, monitoring en het afluisteren van telefoongesprekken van de smokkelaars.

 

CITES lijst beschermende soorten

De visserij op glasaal is aan strenge controles en quotering onderworpen. Om de soort te beschermen is paling opgenomen in de CITES appendix II lijst voor soorten die niet met direct uitsterven bedreigd zijn, maar waarvoor wel beschermende maatregelen gelden. CITES stelt strenge eisen aan de handel in soorten die op de lijst voorkomen. Zo is de export van vanuit Europa ten strengste verboden.

Tussen november en juni trekken glasaaltjes met honderden miljoenen tegelijk vanuit de oceaan naar de Europese kust om zich daarna in zoet water te vestigen. In die periode vindt met name in Zuid Europa naast de gequoteerde vangst ook veel illegale vangst plaats.

 

 
Lees ook
EU lanceert gedragscode gezonde en duurzame voeding

EU lanceert gedragscode gezonde en duurzame voeding

De Europese Commissie (EC) en 65 belanghebbenden uit de sector ondertekenden begin juli de EU-gedragscode voor verantwoordelijke levensmiddelenbedrijven en marketingpraktijken. Het is de volgende stap in de “Van boer tot bord”-strategie.

Dupan zet half miljoen jonge palingen uit

Dupan zet half miljoen jonge palingen uit

Stichting Dupan zet woensdag 26 mei ongeveer 500.000 jonge palingen uit. Een van de uitzetlocaties is de Kromme Mijdrecht in De Hoef, tussen Mijdrecht en Uithoorn. Deze herbevolking gebeurt in opdracht van het ministerie van LNV om de Nederlandse palingstand te vergroten en is onderdeel van het Europese herstelprogramma.

Miljoenen jonge palingen uitgezet in Randmeren

Miljoenen jonge palingen uitgezet in Randmeren

Stichting Dupan zette woensdag 3 maart 2,5 miljoen jonge palingen uit in de Randmeren. De kleine palingen waren 7 cm lang en kwamen vanuit Frankrijk met een vrachtwagen naar havens van Elburg, Harderwijk en Huizen. Daar werden ze gewogen en geteld, en vervolgens uitgezet in de natuur.