Europees smokkelnetwerk glasaal opgerold

140402 Glasaal te water

Door nauwe samenwerking van de politie in verschillende Europese landen kon een wijdvertakt smokkelnetwerk in glasaal worden opgerold. Alle betrokken smokkelaars werden vorige week gelijktijdig opgepakt tijdens simultane massa-arrestaties in Griekenland, Spanje, Italië en Frankrijk. Het netwerk kon worden opgerold door nauwe samenwerking van politiecorpsen in voornoemde landen onder supervisie van Eurojust.

De smokkelaars worden onder meer beschuldigd van illegale handel in een beschermde diersoort die niet buiten Europa geëxporteerd mag worden. Er hangen hen lange gevangenisstraffen boven het hoofd.

 

Enorme winsten

Bij de politie-invallen werd een bedrag van 7 miljoen euro in beslag genomen: de recente opbrengsten van de smokkelhandel. Met de illegale handel in aal worden enorme winsten gemaakt. Vissers uit de vijf betrokken landen vroegen 500 euro per kilo voor de glasaal. Dat is ver boven de normale verkoopprijs van rond de 150 euro. In onder meer China werd de glasaal verkocht voor een verkoopprijs van rond de 1500 euro. Momenteel wordt door de verschillende landen verder onderzoek gedaan naar witwassen van de smokkelgelden. Het netwerk werd opgerold door middel van onderzoek, monitoring en het afluisteren van telefoongesprekken van de smokkelaars.

 

CITES lijst beschermende soorten

De visserij op glasaal is aan strenge controles en quotering onderworpen. Om de soort te beschermen is paling opgenomen in de CITES appendix II lijst voor soorten die niet met direct uitsterven bedreigd zijn, maar waarvoor wel beschermende maatregelen gelden. CITES stelt strenge eisen aan de handel in soorten die op de lijst voorkomen. Zo is de export van vanuit Europa ten strengste verboden.

Tussen november en juni trekken glasaaltjes met honderden miljoenen tegelijk vanuit de oceaan naar de Europese kust om zich daarna in zoet water te vestigen. In die periode vindt met name in Zuid Europa naast de gequoteerde vangst ook veel illegale vangst plaats.

 

 
Lees ook
Dupan zet 1,2 miljoen palingen uit in Zeeland

Dupan zet 1,2 miljoen palingen uit in Zeeland

Stichting DUPAN heeft 6 maart 1,2 miljoen jonge palingen uitgezet in Zeeland. Dit gebeurde bij Wolphaartsdijk, aan het Veersemeer. Dit betekent een flinke impuls voor de palingstand in Zeeland. DUPAN coördineerde dit herbevolkingsproject in opdracht van het ministerie van LNV.

‘Zichtbaar herstel palingstand in 2019’

‘Zichtbaar herstel palingstand in 2019’

In 2020 bestaat Dupan tien jaar. Dat waren tien jaar van bloed, zweet en tranen, maar gelukkig ook van – eindelijk – positieve resultaten. Voorzitter Alex Koelewijn: “We kunnen weer lachen tijdens vergaderingen.”

Dupan zet meer dan een miljoen jonge palingen uit in Zeeland

Dupan zet meer dan een miljoen jonge palingen uit in Zeeland

Stichting DUPAN zet op vrijdag 6 maart 380 kilo glasaal uit in Zeeland. Dit zijn ongeveer 1.150.000 jonge palingen (glasaal). Dit betekent een flinke impuls voor de palingstand in de Zeeuwse natuur. Zeeuwse beroepsvissers Marcel van de Kreeke en Wim de Ridder zetten de glasaal uit.