Europese Visserij Alliantie officieel van start

vis-boot-vissersboot-zee

De European Fisheries Alliance (EFA) heeft zich officieel gepresenteerd aan het Europarlement in Brussel. De EFA moet ervoor zorgen dat de belangen van de visserijsector van de negen EU-lidstaten die direct geraakt worden door de Brexit goed meegenomen worden in de onderhandelingen over de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Drie vragen

Volgens EFA zijn de drie belangrijkste vragen:

  • Wat zijn de uitdagingen voor de visserijsector in de negen lidstaten die vissen in Britse wateren als het tot een harde Brexit komt?
  • Hoe zou een wederzijds goede deal er uit kunnen zien voor de vissector in de EU en in het Verenigd Koninkrijk?
  • In hoeverre zijn de EU en het Verenigd Koninkrijk van elkaar afhankelijk als het om handel in visproducten gaat?

Position paper

De EFA heeft in een position paper haar positie kort en krachtig samengevat. Voor de EFA is het niet wenselijk en ook onmogelijk dat de EU en het Verenigd Koninkrijk helemaal met elkaar breken. De afhankelijkheid van EU-vissers aan de Britse wateren is meermalen duidelijk gemaakt. Nederland is de lidstaat die het meest getroffen wordt door een keiharde Brexit. Daartegenover staat dat meer dan 68 procent van de Britse visproductie naar de EU-markten gaat.

Positie EFA

De positie van de EFA is weergegeven in de volgende pijlers:

  • Blijvende en continue toegang tot de traditionele visgronden die de vissers al eeuwen delen.
  • De huidige quotaverdeling geeft de economische en historische evenwichtigheid/balans adequaat weer. De TAC’s zijn verdeeld volgens de verdeelovereenkomst in 1983 en heeft zowel de Britse vissers als de vissers van het vasteland voordeel gebracht.
  • Toegang van EU-vissers tot de Britse wateren in vroeg stadium inbrengen in onderhandelingen en koppelen aan toegang voor Britse visproducten tot de EU-markt. Er moet gewaakt worden voor aparte overeenkomsten voor specifieke visserijen.
  • Blijvend commitment van de Europese visserij om te streven naar een duurzame visserijsector in zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk.

Alain Cadec van de Visserijcommissie van het Europarlement verzekerde de partijen dat de onderhandelaars de zorgen van de visserijindustrie serieus nemen. "Er kan geen sprake van zijn dat wij het Verenigd Koninkrijk toegang tot de Europese markt geven zonder tarieven op hun visserijproducten als zij onze schepen geen toegang geven tot hun wateren."

Lees ook
‘2020 wordt een sleuteljaar’

‘2020 wordt een sleuteljaar’

Drie belangrijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat Diek Parlevliet, voorzitter van het Nederlands Visbureau 2020 ziet als sleuteljaar voor de vissector. “Dat er een andere wind zal waaien is duidelijk. Dit wordt een jaar waarvan we later zeggen: toen is het begonnen.” Hij deed zijn visie uit de doeken tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsborrel van het Nederlands...

‘Kansen voor schelpdieren als eiwitbron van de toekomst’

‘Kansen voor schelpdieren als eiwitbron van de toekomst’

250 deelnemers, waarvan 50 uit het buitenland, een keur aan nationale en internationale sprekers, een drukbezochte beurs. De Schelpdierconferentie van 2020 overtrof de vijf voorgaande edities.

Buitenlandse vissers houden na Brexit 'goede toegang' tot Britse wateren

Buitenlandse vissers houden na Brexit 'goede toegang' tot Britse wateren

Buitenlandse vissers blijven ook na de Brexit 'goede toegang' houden tot de Britse wateren. Dat heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab gezegd in een interview met de BBC. Hoe die toegang er precies uit komt te zien is onbekend.