Europese visserijorganisaties maken bezwaar tegen windmolens op zee

windpark op zee_pixabay

Foto: Pixabay

Op initiatief van EMK maken verschillende Europese visserijorganisaties, waaronder België, Frankrijk en Duitsland, bezwaar tegen de snelle aanleg van windmolenparken op zee. Dat doen ze in de vorm van een brief naar het Europees Parlement. 

Niet alleen verliezen de vissers door de bouw van de grootschalige windmolenparken visgrond. ookvrezen ze de impact van de bouw van deze parken op de visbestanden. Volgens EMK worden veel windmolenparken gebouwd zonder een betrouwbaar uitgevoerde milieueffectrapportage. 

Uitstel

In de brief eisen de organisaties onder andere uitstel van de bouw van windparken en de onderzeese transportkabels. Ook willen ze dat de historische visgronden gerespecteerd worden. Daarnaast vragen de organisaties om meer onderzoek naar de gevolgen van de aanleg van windmolenparken op het mariene milieu. 

Gezamenlijk

Door samen met andere Europese visserijorganisaties op te trekken hoopt EMK dat de boodschap overkomt bij het Europees Parlement. "We zijn al een tijdje bezig om dit op de rails te krijgen", zegt EMK-voorzitter Dirk Kraak op de website De Noordoostpolder. "VisNed en Vissersbond hebben de brief ook ondertekend. En de buitenlandse organisaties reageerden overwegend positief. Alleen het Verenigd Koninkrijk gaf niet thuis. Die hebben het te druk met de Brexit en willen dus weinig met de rest van de EU."

Europees rapport

De zomer publiceerde de Europese Commissie het rapport 'Recommendations for positive interactions between offshore wind farms and fisheries'. Hierin wordt gestelt dat de visserij en windmolenparken van elkaar profiteren. Europese koepels EAPO en Europêche hebben dit rapport bekritiseerd, meldt VisNed. "De grootste kanttekening wordt geplaatst bij het feit dat bij de uitrol van wind op zee de toepassing van het voorzorgsprincipe ontbreekt. De ecologische risico’s van de bizar snelle en grootschalige uitrol van Wind op Zee wordt genegeerd omwille van een politieke agenda. In alle discussie is het visserijbelang ondergeschikt aan de energietransitie, terwijl er geen afweging wordt gemaakt ten aanzien van de negatieve effecten van wind op zee in vergelijking met andere energiebronnen."

Dossiers
Lees ook
Amerikaanse rivierkreeft blijft overlast geven

Amerikaanse rivierkreeft blijft overlast geven

De Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt al jaren overlast. Met name in Utrecht en Noord- en Zuid Holland. Verschillende gemeentes willen daarom dat het Ministerie van LNV met een plan van aanpak komt.

Frankrijk bereid om compromis met Britten te sluiten over visserij

Frankrijk bereid om compromis met Britten te sluiten over visserij

Frankrijk zou bereid zijn om concessies te doen op het gebied van de visserij om de Brexit-onderhandelingen een impuls geven. In het openbaar stellen de Fransen zich hard op, maar tegelijkertijd bereiden ze zich voor op concessies.

Politiek debatteert over Noordzeeakkoord

Politiek debatteert over Noordzeeakkoord

Maandag 12 oktober vond het Algemeen Overleg Visserij plaats, waar volksvertegenwoordigers uit de Tweede Kamer met minister Schouten debatteerden over het Noordzeeakkoord. Veel partijen uitten hun zorgen omdat de visserij dit akkoord niet wil ondertekenen. De Nederlandse Vissersbond volgde het debat en doet verslag op de website.