Europese visserijorganisaties maken bezwaar tegen windmolens op zee

windpark op zee_pixabay

Foto: Pixabay

Op initiatief van EMK maken verschillende Europese visserijorganisaties, waaronder België, Frankrijk en Duitsland, bezwaar tegen de snelle aanleg van windmolenparken op zee. Dat doen ze in de vorm van een brief naar het Europees Parlement. 

Niet alleen verliezen de vissers door de bouw van de grootschalige windmolenparken visgrond. ookvrezen ze de impact van de bouw van deze parken op de visbestanden. Volgens EMK worden veel windmolenparken gebouwd zonder een betrouwbaar uitgevoerde milieueffectrapportage. 

Uitstel

In de brief eisen de organisaties onder andere uitstel van de bouw van windparken en de onderzeese transportkabels. Ook willen ze dat de historische visgronden gerespecteerd worden. Daarnaast vragen de organisaties om meer onderzoek naar de gevolgen van de aanleg van windmolenparken op het mariene milieu. 

Gezamenlijk

Door samen met andere Europese visserijorganisaties op te trekken hoopt EMK dat de boodschap overkomt bij het Europees Parlement. "We zijn al een tijdje bezig om dit op de rails te krijgen", zegt EMK-voorzitter Dirk Kraak op de website De Noordoostpolder. "VisNed en Vissersbond hebben de brief ook ondertekend. En de buitenlandse organisaties reageerden overwegend positief. Alleen het Verenigd Koninkrijk gaf niet thuis. Die hebben het te druk met de Brexit en willen dus weinig met de rest van de EU."

Europees rapport

De zomer publiceerde de Europese Commissie het rapport 'Recommendations for positive interactions between offshore wind farms and fisheries'. Hierin wordt gestelt dat de visserij en windmolenparken van elkaar profiteren. Europese koepels EAPO en Europêche hebben dit rapport bekritiseerd, meldt VisNed. "De grootste kanttekening wordt geplaatst bij het feit dat bij de uitrol van wind op zee de toepassing van het voorzorgsprincipe ontbreekt. De ecologische risico’s van de bizar snelle en grootschalige uitrol van Wind op Zee wordt genegeerd omwille van een politieke agenda. In alle discussie is het visserijbelang ondergeschikt aan de energietransitie, terwijl er geen afweging wordt gemaakt ten aanzien van de negatieve effecten van wind op zee in vergelijking met andere energiebronnen."

Dossiers
Lees ook
Samenwerking Adri & zoon en Ekofish group

Samenwerking Adri & zoon en Ekofish group

De UK 205 Spes Nova: het duurzame schip waarmee de schol voor Adri & Zoon wordt gevangen (foto: Adri & Zoon). Visgroothandel Adri & Zoon uit Yerseke heeft op 1 juni de handelsactiviteiten overgenomen van de Ekofish Group, onderdeel van rederij Van der Zwan. Daarmee heeft de groothandel uit Yerseke nu rechtstreekse aanvoer van Noordzeevis...

VisNed doet aangifte tegen Greenpeace

VisNed doet aangifte tegen Greenpeace

Greenpeace wil vandaag, 28 september, tientallen grote keien in de Noordzee gooien langs het Natura 2000-gebied de Doggersbank. Dit gebeurt uit protest tegen de bodemschade die kotters volgens de natuurorganisatie hier aanrichten. Visserorganisaties zijn hier kwaad over en VisNed heeft aangifte gedaan.

Natuurmonumenten maakt bezwaar tegen uitbreiding garnalenvisserij Ooster- en Westerschelde

Natuurmonumenten maakt bezwaar tegen uitbreiding garnalenvisserij Ooster- en Westerschelde

Natuurmonumenten maakt bezwaar tegen de de uitbreiding van de garnalenvisserij in de Ooster- en Westerschelde. Daarom heeft de natuurorganisatie beroep aangetekend tegen de verleende vergunning bij de Raad van State.